Foto: EEA & Norway Grants U organizaciji Agencije Europske unije za temeljna prava (FRA) u Beču se 11. i 12. ožujka 2024. održao Forum za ljudska prava (Fundamental…