Vode su opće dobro i pod osobitom su zaštitom države, što uključuje i zaštitu vodnog okoliša. Nužno je to za očuvanje života i zdravlja ljudi, smanjenje onečišćenja podzemnih voda te osiguranje dostatnih količina i dobre kakvoće površinskih i podzemnih voda koje se koriste za ljudsku potrošnju.

Preko 1,1 milijarda ljudi oskudijeva ili nema pristup pitkoj vodi, a dvostruko više ih živi bez osnovnih sanitarnih uvjeta. UN naglašava kako su ovi razmjeri nedopustivi, zbog čega je potrebno uložiti znatne dodatne napore kako bi svi imali pristup dovoljnim količinama pitke vode.

Stoga je Opća skupština UN još 1993. odlučila da se 22. ožujak svake godine obilježi kao Svjetski dan voda i da se na taj dan, diljem svijeta, posebno skrene pozornost na probleme vezane za vodu i vodne resurse.

Ovogodišnja tema Svjetskog dana voda je Priroda za vodu, kao poticaj na proučavanje prirodnih rješenja za izazove s kojima se suočavamo u 21. stoljeću, uz prijedloge koji govore kako možemo koristiti prirodu za poboljšanje kvalitete vode. Pri tom je posebno naglašena odgovornost ljudi u sprečavanju onečišćenja i zaštiti prirodnog okruženja. Češćim korištenjem „zelene infrastrukture“, – sadnjom šuma, održavanjem rijeka i njihovih korita, povezivanjem rijeka u poplavne nizove, obnavljanjem močvarnih područja– učinkovitije bi se pomoglo obnavljanju ciklusa voda, ublažilo učinke klimatskih promjena, pa bi se i poboljšali životni uvjeti čovječanstva, ističe UN. Više možete doznati ovdje.