Ove godine navršava se točno 50 godina od osnivanja Programa zaštite okoliša Ujedinjenih naroda (UNEP) na konferenciji u Stockholmu, kada se ukazalo na nužnost održivog razvoja s ciljem zaštite okoliša, sprječavanja daljnjeg onečišćenja zraka, tla i voda, očuvanja biljnog i životinjskog svijeta te ljudskog života i zdravlja.

U spomen na taj događaj iz 1972. godine, svakog 5. lipnja obilježava se Svjetski dan okoliša. Ove godine obilježava se kampanjom #OnlyOneEarth kojom se na svjetskoj razini želi potaknuti zajedničku akciju s ciljem postizanja konkretnih promjena u svakodnevnim životima ljudi kako bi se doprinijelo zaštiti i obnovi našeg planeta koji se trenutno susreće s trostrukom okolišnom krizom.

To se, prije svega, odnosi na učinkovito odgovaranje na izazove povezane sa zagađenjem, uništavanjem staništa i smanjenjem bioraznolikosti te krizom uzrokovanom klimatskim promjenama, što je moguće osmišljavanjem i provođenjem učinkovitih javnih politika nužnih za transformaciju i izgradnju održivih „zelenih“ gospodarstava.

Ostvarivanje prava na zdrav život i zdrav okoliš važna je tema i u radu naše institucije, a prošle smo godine postupali u ukupno 134 novootvorena predmeta vezana uz zaštitu okoliša, odnosno uz ovo pravo i njegov utjecaj na zdrav život.

Lani je tako, primjerice, porastao i broj pritužbi na onečišćenje morskog okoliša i priobalja, a uočili smo i probleme vezane za nedovršene postupke sanacije onečišćenih lokacija i crnih točaka nad kojima izostaje sustavni nadzor, neadekvatno mjerenje buke, kao i ugroženost podzemlja i podzemnih voda.

Očuvanje podzemlja i speleoloških objekata posebno je važno jer se u Hrvatskoj 70 posto pitke vode koja se koristi za ljudsku potrošnju nalazi u poroznom krškom podzemlju koje je iznimno osjetljivo na zagađenje, primjerice, uslijed korištenja raznih poljoprivrednih preparata (gnojivo, pesticidi, herbicidi) ili zbog nepropisnog odlaganja svih vrsta otpada u špilje i jame, što je višegodišnji problem. Tako je volonterska speleološka inicijativa „Čisto podzemlje“ dokumentirala čak 938 divljih deponija u špiljama i jamama i iz njih 46 izvadila 276 kubika otpada.

Zato smo, između ostalog, nadležnom ministarstvu i preporučili unaprjeđenje nadzora i osiguravanje potrebnih kapaciteta za učinkovit nadzor nad speleološkim objektima, a detaljniju analizu i ocjenu stanja vezano za pravo na zdrav život i zdrav okoliš, kao i sve naše preporuke u ovom području, možete pronaći u Izvješću pučke pravobraniteljice za 2021.