Pučka pravobraniteljica, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske i Delegacija Europske unije u Republici Hrvatskoj organiziraju svečanost zatvaranja twinning projekta “Uspostava cjelovitog sustava za zaštitu od diskriminacije” financiranog u sklopu Programa Europske unije za Hrvatsku IPA 2009.

Cilj ovog projekta, čija je provedba započela u studenom 2011. godine, bio je uspostaviti učinkovit i djelotvoran sustav za borbu protiv diskiminacije, u svrhu podizanja razine zaštite od diskriminacije u Republici Hrvatskoj. Projekt je ojačao kapacitete dviju korisničkih institucija – pučke pravobraniteljice kao središnjeg tijela nadležnog za suzbijanje diskriminacije i Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina kao državnog tijela koje je aktivno uključeno u borbi protiv diskriminacije.

Očekivani rezultati postignuti u ovom projektu su:

– uspostavljen je učinkovitiji sustav za provedbu antidiskriminacijskog zakonodavstva,

– izrađen je učinkovit sustav statističkog praćenja i dokumentiranja slučajeva diskriminacije,

– uspostavljen je sustav pomoći žrtvama diskriminacije.

Postizanjem navedenih rezultata ojačan je položaj glavnih dionika na području suzbijanja diskriminacije, unaprijeđen je sustav praćenja pojava diskriminacije te su uspostavljeni novi mehanizmi za prepoznavanje diskriminacije.

Svečanost zatvaranja projekta održat će se u ponedjeljak 10. lipnja 2013. godine, s početkom u 10,00 sati u Hrvatskom saboru.