Kao nastavak aktivnosti povezivanja s lokalnim i regionalnim dionicima uključenima u rad na zaštiti i promicanju ljudskih prava, savjetnice pučke pravobraniteljice iz Područnog ureda u Rijeci održale su 9. veljače 2016. sastanak sa zamjenicom župana Istarske županije i predsjednicom Županijske koordinacije za ljudska prava, Giuseppinom Rajko.

Na sastanku je bilo riječi o načinima informiranja građana o regionalnoj prisutnosti Ureda pučke pravobraniteljice te olakšanoj mogućnosti izravnog podnošenja pritužbi. Savjetnice pravobraniteljice spomenule su kako su upravo stanovnici Istarske županije (najviše Grada Pule) uputili znatan broj pritužbi, među onima koje je tijekom prve godine rada zaprimio riječki Ured. No, još uvijek postoji prostora za snažnijim informiranjem o njegovom postojanju, nadležnostima i ovlastima institucije. U tu su se svrhu sudionice sastanka dogovorile i podjelu informativnih materijala stanovnicima županije.

U razgovoru o ostvarivanju prava nacionalnih manjina u Istarskoj županiji, istaknuto je kako je nužno da postupanje prema dijelu manjina, posebno romskoj, na nacionalnoj razini bude usmjerenije prema integraciji, pri čemu ne treba regionalnim jedinicama prepuštati zadatke koje one financijski ne mogu realizirati, poput stambenog zbrinjavanja.