Pučka pravobraniteljica Lora Vidović i njena zamjenica Tena Šimonović Einwalter sudjelovale su na Pravnom seminaru za visoku razinu u organizaciji Europske mreže tijela za suzbijanje diskriminacije i promicanje jednakosti (EQUINET), održanom 19. veljače 2014. u Bruxellesu.

Cilj skupa bio je pružiti predstavnicima ovih tijela ali i širokom krugu vanjskih eksperata mogućnost da zajednički raspravljaju i razmjenjuju iskustva o najnovijim razvojima na području europskog antidiskriminacijskog prava.

U prvom dijelu skupa raspravljalo se o recentnom razvoju sudske prakse i to kako u državama članicama, tako i prakse Europskog suda za ljudska prava, a posebice o evoluciji i utjecaju prakse Suda EU vezano za Direktive 2000/43/EZ te 2000/78/EZ. Potom se raspravljalo o nedavno objavljenom Izvješću Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni Direktiva 2000/43/EZ i 2000/78/EZ, a koje su okupljenima predstavili njegovi autori.

U drugom dijelu skupa analizirali su se posebni oblici diskriminacije, s posebnim naglaskom na segregaciju. Raspravljalo se o dosadašnjoj praksi Europskog suda za ljudska prava glede segregacije romske djece u obrazovanju, ali i nedavnom predmetu Suda EU Asociaţia ACCEPT v. Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării,

U trećem dijelu razmatran je najnoviji zakonodavni razvoj na području slobode kretanja radnika u EU. Predstavnici Komisije i Europskog parlamenta okupljenima su predstavili prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama za olakšavanje korištenja prava radnika u kontekstu slobode kretanja radnika – 2013/0124 (COD), a stručnjaci za slobodu kretanja radnika izlagali su o dosadašnjoj praksi na ovom području. Potom je uslijedila rasprava o tijelima za slobodu kretanja radnika koja će morati biti uspostavljena u svakoj državi članici EU te o mogućoj ulozi tijela za suzbijanje diskriminacije u tom kontekstu.