Povodom Međunarodnog dana Roma 8. travnja 2014. organiziran je u Čakovcu okrugli stol Multikulturalnost u odgoju i obrazovanju – Međimurje danas. Na poziv organizatora, Učiteljskog fakulteta – odsjeka u Čakovcu, zamjenica Jagoda Novak sudjelovala je na skupu izlaganjem na temu: Izjednačavanje obrazovnih šansi i uloga socijalne države kao preduvjeti zastupljenosti Roma/kinja u visokome obrazovanju.

Skup je organiziran kako bi s različitih gledišta; državnih tijela, neovisnih institucija za ljudska prava, akademske zajednice i jezikoslovaca, zdravstvenih institucija, povjesničara, te međunarodnih i domaćih, romskih i neromskih organizacija civilnoga društva, raspravio položaj romske nacionalne manjine u kontekstu postizanja multikulturnog društva, koje kako je istaknuto, nije samo život manjina „pored većine”, već uključuje i aktivno sudjelovanje Roma/kinja u društvenim procesima.
Na skupu je naročito bilo govora o romskim jezicima (napose bajaškom) kao bitnoj odrednici romskoga identiteta, ali i usvajanja hrvatskoga kao alata društvene uključenosti, mjerama kojim se mora povećati uključenost Roma i Romkinja u obrazovni sustav te sustav zaštite zdravlja, te posebno ulozi instrumenata socijalne države u omogućavanju jednakih šansi Romima, te u tom kontekstu o preuzimanju aktivne uloge romske zajednice same.
Jagoda Novak je u izlaganju dala usporedbu zastupljenosti Roma u visokom obrazovanju, s prosječnom zastupljenošću mladih Hrvatske u tome sustavu. Također je iznijela strukturalne prepreke na putu obrazovanja koje prelaze mladi Romi i Romkinje do ulaska u sustav visokog obrazovanja, kako u unutar svoje zajednice, kako od strane većinske zajednice te u susretu s institucijama. U tome je smislu predstavila rad Ureda pučke pravobraniteljice, posebice u svojstvu središnjeg tijela za suzbijanje diskriminacije (slučaj romskih učenica koje su diskriminirane kod ostvarivanja prakse nakon srednje škole, rješavanje statusnih pitanja Roma itd.), te zaključno upozorila na negativne posljedice erozije javnih socijalnih usluga u području obrazovanja koje posebno pogađaju romsku zajednicu, kojoj valja osigurati istovremeno integrirano i kvalitetno obrazovanje kako bi se doista izjednačile šanse za društveni uspjeh pripadnika ove zajednice.