Unatoč tome što je neisplata plaća 2013. postala kazneno djelo, s ovim problemom se građani i dalje suočavaju pa tako MUP svake godine zabilježi više stotina kaznenih djela neisplate plaće iz čl. 132. Kaznenog zakona. No, veliki broj radnika poslodavce ne prijavljuje što je vidljivo i iz pritužbi koje šalju pučkoj pravobraniteljici, tražeći zaštitu prava na isplatu plaće nakon obavljenog rada.

No, pravobraniteljica nema zakonske ovlasti vezane uz materijalna potraživanja radnika (neisplaćene plaće), već ih je moguće ostvariti jedino u sudskom postupku ili postupku prisilne naplate. Također nema ovlasti ni za pružanje pravne pomoći, no pritužitelje upućuje na korake koje mogu poduzeti za zaštitu svojih prava.

U nastavku donosimo osnovne informacije:

– zahtjev za prisilnu naplatu podnosi se Financijskoj agenciji (FINA-i), pri čemu treba imati valjani obračun dugovane, a neisplaćene plaće

– ako poslodavac ne želi izdati valjani obračun, moguće ga je prijaviti Državnom inspektoratu (adrese i kontakti na https://dirh.gov.hr/), koji može narediti poslodavcu da radniku dostavi obračun dugovane, a neisplaćene plaće, odnosno obračun s propisanim sadržajem

– Državni inspektorat može i donijeti privremenu mjeru osiguranja naplate potraživanja, ako su za to ispunjene pretpostavke Zakona o osiguranju radničkih tražbina

– u prijavi je potrebno navesti podatke o poslodavcu (naziv i adresa sjedišta poslodavca), kao i osobne podatke radnika (ime i prezime, adresu stanovanja, kontakt broj telefona/mobitela), kako bi ga inspektor rada mogao kontaktirati u slučaju potrebe ili izvijestiti o rezultatima nadzora

– bez valjanog obračuna, plaću je moguće ostvarivati jedino u odgovarajućem sudskom postupku

– oko eventualnog pokretanja sudskog postupka, osobe koje imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć, mogu ju potražiti u upravnim tijelima županija na čijem području imaju prebivalište, odnosno Grada Zagreba (popis, adrese i kontakti se nalaze na https://pravosudje.gov.hr/istaknute-teme/besplatna-pravna-pomoc/upravna-tijela-u-zupanijama-odnosno-gradu-zagrebu/9916) ili u ovlaštenim udrugama i pravnim klinikama za pružanje besplatne pravne pomoći (popis, adrese i kontakti na https://pravosudje.gov.hr/istaknute-teme/besplatna-pravna-pomoc/ovlastene-udruge-i-pravne-klinike-za-pruzanje-primarne-pravne-pomoci/6190)

– protiv poslodavca je moguće i podnijeti kaznenu prijavu, zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela iz čl. 132. Kaznenog zakona (neisplata plaće)

– kaznene prijave podnose se nadležnom državnom odvjetniku ili policijskom službeniku na području na kojem je kazneno djelo počinjeno

– za više informacija u slučaju kada je poslodavac u stečaju ili mu je račun blokiran, radnik se može obratiti i Agenciji za osiguranje radničkih tražbina (više informacija na www.aort.hr, besplatni info telefon 0800 200 072)