Podsjećajući da je suradnja dionika različitih struka ključan faktor u postupanju u slučajevima obiteljskog nasilja, pučka pravobraniteljica je u savjetovanju o Nacrtu prijedloga Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji predložila da se protokol uskladi sa Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji te da se njime obuhvati širi krug osoba.

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji precizno obuhvaća sadašnje i bivše bračne ili izvanbračne drugove, formalne ili neformalne životne partnere, njihovu zajedničku djecu te djecu svakog od njih, srodnike po krvi u ravnoj i pobočnoj lozi zaključno do trećeg stupnja, srodnike po tazbini u bračnoj i izvanbračnoj zajednici do zaključno drugog stupnja, posvojitelje i posvojenike, osobe koje imaju zajedničko dijete te osobe koje žive u zajedničkom kućanstvu. Također, taj Zakon propisuje i vrste nasilja u obitelji, pa posebno regulira nasilje nad starijim osobama i osobama s invaliditetom, što bi Protokol trebao uvažiti.

Pravobraniteljica je predložila i obveznu specifičnu procjenu ugroženosti, odnosno sigurnosti žrtve. Pritom bi bilo korisno utvrditi i metodologiju izrade te procjene, ali i educirati policiju koja u ih u pravilu izrađuje, jer iz Nacrta prijedloga Protokola nije vidljivo koji se instrumenti koriste prilikom izrade procjena rizika.

Osim usklađenja pojmova, kako pojedine ranjive skupine ne bi bile izuzete od Protokola, pa onda i odgovarajuće zaštite od strane države, pučka pravobraniteljica predložila je da se on prilagodi tako da nadležna tijela mogu preventivno intervenirati u slučaju prepoznavanja rizičnih čimbenika za razvoj nasilničkog ponašanja i izvan obitelji, a ne samo unutar nje. Obvezno savjetovanje žrtve o njenim pravima, osobito u onim slučajevima u kojima je žrtva dijete, potrebno je osigurati na način na koji ona to može razumjeti, a također je važno i obvezno obavijestiti žrtvu o puštanju počinitelja nasilja s liječenja te o poduzetim sudskim radnjama, a ne na zahtjev ili po mogućnosti, kako se to navodi u Nacrtu prijedloga.

Cjelovito mišljenje na Nacrt prijedloga Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji možete preuzeti na poveznici ispod teksta.