Policija mora sredstva prisile koristiti samo kada je to opravdano te na zakonit i razmjeran način, odnosno uz poštivanje temeljnih prava i sloboda svake osobe. Jedan je to od zaključaka okruglog stola koji je danas u Splitu organizirao Ured pučke pravobraniteljice Lore Vidović.

„Policijsko postupanje jedan je od najčešćih razloga pritužbi građana pravobraniteljici, posebice u situacijama u kojima se koristi tjelesna snaga i koje rezultiraju oduzimanjem slobode, a pritužbe nam upućuju i starije osobe, što posebno zabrinjava“, istaknula je zamjenica pravobraniteljice Maja Kević. Dodala je i kako je Ured u 2016. postupao u ukupno 203 predmeta na ovu temu, što uz pritužbe uključuje i ispitne postupke otvorene na vlastitu inicijativu, najčešće nakon objave u medijima. Predstavila je i primjere preporuke i upozorenja Ureda, koje je Ministarstvo unutarnjih poslova provelo kako bi ljudska prava i slobode građana u praksi bili snažnije zaštićeni.

Žarko Alebić iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske naglasio je kako su sredstva prisile jedna od najvažnijih i najosjetljivijih policijskih ovlasti jer zadiru u temeljna prava. „Stoga ih treba promatrati kao zakonsku ovlast u stvarnoj situaciji, a ne kao subjektivnu odluku policijskog službenika“, istaknuo je. Mladen Ćapeta, voditelj Odjela za zakonitost postupanja iste Policijske uprave, rekao je kako su opravdanost, taktičnost i zakonitost temelji za ocjenu nužnosti uporabe sredstava prisile.

Osim postupanju prema starijim osobama, posebnu pažnju u ovom području treba posvetiti i djeci. „Ponekad uočavamo nedovoljnu senzibiliziranost policije jer neke mjere, iako primijenjene u skladu s propisima, nisu bile nužne s obzirom na dob djeteta, okolnosti i nerazmjer društvene opasnosti“, rekla je Branka Reić Kukoč, savjetnica pravobraniteljice za djecu. Dodala je i kako ponekad postoji neobjektivna percepcija prijavitelja, odnosno roditelja, koji zakonito policijsko postupanje smatraju kršenjem prava svoje djece.

O međunarodnim pravnim izvorima i praksi Europskog suda za ljudska prava govorila je doc. dr. sc. Marija Pleić s Katedre za kazneno procesno pravo Pravnog fakulteta u Splitu, dok je medicinski aspekt predstavila prof. dr. sc. Marija Definis Gojanović, članica Pododbora za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja (SPT).

Na kraju okruglog stola, sudionici su se složili s preporukama Ureda pučke pravobraniteljice kako primjena sredstava prisile mora biti opravdana, zakonita i svrsishodna. Kako bi se to postiglo, nužno je, između ostalog, provoditi video nadzor i audio snimanje postupanja, kao i edukacije policijskih službenika.

Više o predmetima u kojima je Ured pučke pravobraniteljice postupao, preporukama i upozorenjima te koracima koje je MUP poduzeo kako bi ih proveo možete pronaći u prezentaciji u privitku. U privitku su i prezentacije predstavnika PU splitsko-dalmatinske te doc. dr. sc. Marija Pleić.

split postupanje policije publikaSplit postupanje policije AlebićSplit postupanje policije Brankasplit postupanje policije Marija PLeićsplit postupanje policije Marija Definis Gojanović