Socijalna pravda jedan je od temelja društvenog napretka, a postiže se, između ostalog, suzbijanjem siromaštva i osiguravanjem jednakih mogućnosti u radu, obrazovanju i drugim područjima života, što je moguće jedino u društvu u kojem se poštuju ljudska prava i slobode te jednakost svih članova. Kako bi promovirali ove vrijednosti i pomogli da zažive, Ujedinjeni narodi proglasili su 20. veljače Svjetskim danom socijalne pravde, a ove se godine obilježava pod temom „Smanjivanjem nejednakosti prema ostvarivanju socijalne pravde“.

U Hrvatskoj još uvijek postoji niz izazova u postizanju socijalne pravde, na što pučka pravobraniteljica Lora Vidović redovito i detaljno upozorava, posebno u izvješćima Hrvatskom saboru. Tako je gotovo svaka peta osoba u riziku od siromaštva, a u toj je situaciji i čak svaka druga osoba starija od 65 koja živi sama. Zato je dobrodošlo uvođenje nacionalne naknade za starije, tzv. „nacionalne mirovine“, najavljeno za 2021. godinu, što je u svojim izvješćima preporučivala i pravobraniteljica.

Ostvarivanje socijalne pravde postiže se i poštivanjem prava na rad i zapošljavanjem bez diskriminacije, redovitom i primjerenom plaćom koja omogućuje dostojanstven život radnika i njegove obitelji te poštivanjem svih socijalnih i radničkih prava. No, da to često nije slučaj pokazuju razlozi zbog kojih se građani često obraćaju pravobraniteljici, poput zlouporaba ugovora o radu na određeno, neisplate plaća ili rada na crno, a kad su u pitanju pritužbe na diskriminaciju, upravo su pritužbe u području rada i zapošljavanja već niz godina najbrojnije, posebice na osnovu političkog uvjerenja, članstva u sindikatu ili dobi.

Ovo je tek dio prepreka na putu do ostvarivanja socijalne pravde u Hrvatskoj na koje pravobraniteljica upozorava, u gotovo svim područjima života – socijalne skrbi, zdravlja, stanovanja, pravosuđa, financija, zaštite okoliša i drugima. Upravo je na njezinu preporuku došlo do pozitivnih pomaka pa je, primjerice, donesen pravilnik koji bi trebao potaknuti doniranje hrane i tako značajno pomoći radu socijalnih samoposluga, a izmijenjen je i Zakon o društveno poticanoj stanogradnji, kako bi se spriječile prodaje ili davanja u najam ovih stanova, namijenjenih rješavanju stambenog pitanja građana.

Nova analiza stanja ljudskih prava i diskriminacije, kao i preporuke za uklanjanje problema s kojima se susreću građani, upravo su u pripremi, a pravobraniteljica će ih uputiti Hrvatskom saboru do kraja ožujka, u Izvješću za 2019. godinu.