Akterima u sustavu skrbi o osobama starije životne dobi na području Sisačko-moslavačke županije i zainteresiranim udrugama predstavljeni su 08. studenog 2016. u Sisku rezultati projekta „Ljudska prava osoba starije životne dobi i dugotrajna institucionalna skrb“, čiji je nositelj Europska mreža nacionalnih institucija za zaštitu ljudskih prava (ENNHRI). Drugo je ovo predstavljanje problema i dobrih praksi uočenih tijekom obilaska pet domova za starije i nemoćne, nakon susreta s dionicima u Zadarskoj županiji u listopadu.

Predstavnice Ureda pučke pravobraniteljice okupljenima su detaljnije pojasnile pojedina prava vezana uz ovu temu – pravo na izbor u odnosu na pristup dugotrajnoj institucionalnoj skrbi, pravo na život, dostojanstvo, izbor i autonomiju, slobodu kretanja uključivo i zabranu fizičkog sputavanja, socijalna uključenost, sloboda izražavanja misli, savjesti i vjeroispovijesti, pravo na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, zaštita privatnost i obiteljskog života, zaštita od diskriminacije s posebnim naglaskom na osnovu dobi, pravo na odgovarajući životni standard, edukaciju i cjeloživotno učenje, pravo na ulaganje pritužbi te pravo na palijativnu skrb.

Između ostalog, navele su, kako tijekom obilazaka nisu naišle na mučenja i nečovječna ponašanja, ali su uočena postupanja koja mogu biti ponižavajuća, kao i kršenja određenih prava. Primjerice, uočen je manjak zaposlenika koji može imati negativni utjecaj na sigurnost korisnika, a pojedini domovi netransparentno su naplaćivali dodatne usluge. U svim posjećenim domovima organizirana je zdravstvena zaštita liječnika obiteljske medicine, no ne i usluge stomatologa i ginekologa. Također, pojedine osobe bile su smještene u dom iako nisu izjavile želju ili pristanak na smještaj. Savjetnice su zaključno, između ostalog, naglasile kako je većina korisnika zadovoljna smještajem i kvalitetom usluge te ističu zaposlenike kao najjače karike sustava.

Poseban interes tijekom rasprave iskazali su socijalni radnici i predstavnici institucija koje pružaju usluge dugotrajne institucionalne skrbi za osobe starije životne dobi, koji su istaknuli kako su im predstavljeni trendovi pomogli u prepoznavanju mogućih propusta u radu, koji mogu dovesti i do kršenja ljudskih prava korisnika. Sve navedeno, rekli su, otvorilo im je perspektivu ljudsko-pravaškog pristupa u organizaciji usluga dugotrajne institucionalne skrbi, a što je i cilj provedbe čitavog Projekta. Ujedno su podijelili teškoće i izazove s kojima se u svojem radu susreću.

U susretu su sudjelovali predstavnici Županije, Grada Siska i drugih jedinica lokalne samouprave, centara za socijalnu skrb, ustanova-institucija koje pružaju usluge dugotrajne institucionalne skrbi te predstavnici mnogih udruga koje okupljaju osobe starije životne dobi ili s tim osobama surađuju.