U riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti živi gotovo svaki treći stanovnik Hrvatske, dok ih je 13,9 posto u teškoj materijalnoj oskudici. No, siromaštvo se ne mjeri samo visinom primanja, već i stupnjem u kojem su nekome dostupni zdravstvena skrb ili obrazovanje, odnosno ugrožena ili kršena ostala ljudska prava. Upozorili su na to Ujedinjeni narodi, na Svjetski dan borbe protiv siromaštva koji se obilježava 17. listopada, ističući kako su narušeno dostojanstvo i socijalna isključenost često sastavni dio života u siromaštvu.

Stoga je ispravno reći kako je siromaštvo neprijatelj ljudskih prava i partner diskriminaciji. Primjer su ruralna područja Hrvatske, u kojima je cijeli niz naselja bez vode, električne energije, daleko od zdravstvenih ustanova, bez javnog prijevoza ili, zbog neodržavanih cesta, uz potpunosti prometno odsječeno od ostatka zemlje, zbog čega osnovne životne potrebe stanovnika često ostaju nezadovoljene, a zajamčena prava neostvarena.

Siromaštvo često podrazumijeva i slabije zdravstveno stanje, u situaciji u kojoj su liste čekanja i dalje predugačke, a bolja, ujedno i skuplja generacija lijekova često nedostupna. U isto vrijeme, u slučajevima u kojima je građanima nužna pravna pomoć, a ne mogu si ju priuštiti, neefikasnost i nedostupnost sustava besplatne pravne pomoći narušava njihovu jednakost pred zakonom i pravo na pristup sudovima ili javnopravnim tijelima.

Na cijeli niz problema povezanih sa siromaštvom upozorila je pučka pravobraniteljica Lora Vidović u Izvješću za 2015. godinu, u kojem je nadležnima dala konkretne preporuke koje bi građanima, unatoč siromaštvu, osigurale ostvarivanje ljudskih prava te kako bi se prema njima jednako postupalo, bez obzira na uvjete u kojima žive. Uz stanje u ruralnim područjima, probleme iz područja zdravstva te nedostatke sustava besplatne pravne pomoći, Izvješće sadrži i analize te preporuke iz područja energetskog siromaštva, problema s ostvarivanjem prava iz sustava socijalne skrbi, teških uvjeta života starijih osoba, ostvarivanja prava u vrijeme nezaposlenosti, nedovoljne podrške studentima slabijeg ekonomskog statusa i brojnih drugih.