Sve što može uzrokovati štetu starijoj osobi ili je uznemiriti, bilo da je riječ o činu, izostanku djelovanja ili zanemarivanju, smatra se zlostavljanjem. Ono se može pojavljivati u raznim oblicima – fizičkom, psihološkom, emotivnom, seksualnom ili ekonomskom. Svjetski trendovi sve do nedavno ovaj su problem držali u sferi privatnih odnosa, a i danas je u mnogim društvima podcijenjen, ignoriran ili smatran tabuom. Upozorili su na to Ujedinjeni narodi povodom Međunarodnog dana svjesnosti o zlostavljanju starijih osoba, koji se obilježava 15. lipnja.

U Hrvatskoj je više od milijun osoba starije od 60 godina, a kvaliteta njihovog života doseže tek 61. od ukupno 96 rangiranih mjesta na ljestvici Global Age Watcha. Istraživanje navodi i kako upravo Hrvatska ima najvišu stopu siromaštva starijih osoba u regiji. Ova ranjiva skupina našeg društva jedan je od prioriteta rada pučke pravobraniteljice Lore Vidović, kako u sklopu nadležnosti Ureda pučke pravobraniteljice, tako i u aktivnostima Europske mreže nacionalnih institucija za ljudska prava (ENNHRI) kojoj predsjedava.

„Nedostatak osnovnih sredstava za život stavlja starije osobe u rizik od svih oblika zlostavljanja, a u Hrvatskoj su posebno izražene prevare putem ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju, kada često ostaju i bez imovine i bez adekvatne skrbi“, upozorava pravobraniteljica Vidović. Zato je nužno uvesti nadzor provedbe ovih ugovora te jače zaštitne mehanizme, poput registra davatelja uzdržavanja. Potrebno je i zabraniti mogućnost njihova sklapanja pružateljima socijalnih usluga, članovima njihovih obitelji i osobama koje kod njih rade, kao i nastaviti edukaciju starijih osoba o rizicima ovih ugovora. Dio je to preporuka iz Izvješća pučke pravobraniteljice za 2015. godinu, koje su usmjerene prema suzbijanju ovog načina ekonomskog zlostavljanja starijih osoba.

Ukoliko imate informacije o nepravilnostima u određenom domu za starije i nemoćne, molimo da nam informacije i lokaciju doma javite na info@ombudsman.hr ili se osobno, poštom ili telefonom obratite jednom od naših ureda u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Rijeci.

Uz redovite aktivnosti zaštiti prava i suzbijanja diskriminacije starijih građana, preporukama u godišnjim izvješćima i individualnim postupcima, Ured pučke pravobraniteljice je i jedna od šest partnerskih institucija u Europi koje sudjeluju u dvogodišnjem projektu ENNHRI-ja „Ljudska prava osoba starije životne dobi na dugotrajnoj skrbi“. U sklopu projekta, Ured je prošle godine nenajavljeno obišao pet domova za starije i nemoćne, a obilaske nastavlja i u 2016. „Do sada nismo utvrdili postupanja koja mogu predstavljati mučenje i nečovječno postupanje, ali jesmo ona koja mogu predstavljati ponižavanja i kršenja pojedinih zakonskih prava. Među njima je i praksa koja narušava privatnost korisnika tijekom njege u sobama ili kupaonicama, primjerice nekorištenje paravana ili nezatvaranje vrata, što može biti ponižavajuće“, istaknula je pravobraniteljica Vidović. Nakon svakog obilaska, svakom domu, njegovom osnivaču i Ministarstvu socijalne politike i mladih, kao nadležnom nadzornom tijelu, pučka pravobraniteljica upućuje preporuke i upozorenja za uklanjanje uočenih nepravilnosti.

Podizanje svijesti o zlostavljanju starijih osoba i traženje učinkovitih rješenja tema su redovitih konferencija koje u sklopu obilježavanja ovog Međunarodnog dana organiziraju Europska komisija, Vijeće Europe, ENNHRI i mreža organizacija civilnog društva koje zagovaraju prava i interese osoba starije životne dobi „Age Platform“. Ove godine, na konferenciji 16. lipnja 2016. u Bruxellesu, žele naglasiti potrebu za pravnim pristupom ovom rastućem problemu, posebno u pogledu jednakog pristupa zdravstvu i uslugama institucionalne skrbi. Stoga žele svima koji su uključeni u kreiranje javnih politika, udrugama civilnog društva, djelatnicima sustava zdravstvene i socijalne skrbi, istraživačima, institucijama za zaštitu ljudskih prava i lokalnim/regionalnim tijelima vlasti ukazati kako nejednakost, stereotipi i nedostatak pravnog pristupa mogu povećati rizik od neprimjerenog tretmana, zanemarivanja i zlostavljanja starijih osoba.