Equinet i Irsko povjerenstvo za ljudska prava i jednakost organizirali su 22. ožujka 2018. u Dublinu konferenciju pod nazivom Siromaštvo i diskriminacija – Dvije strane istog novčića, za vrijeme koje se raspravljalo o mogućnostima prekida začaranog kruga siromaštva i socijalne isključenosti u Europskoj uniji i na nacionalnim razinama, kako bi jednakost postala stvarnost za sve građane u Europi.

„Siromaštvo i diskriminacija, nažalost, rade zajedno. Stoga borba protiv siromaštva i borba za postizanje jednakosti mora ići ruku pod ruku“ naglasila je Tena Šimonović Einwalter, predsjedavajuća Equineta i zamjenica pučke pravobraniteljice, otvarajući konferenciju.

Siromaštvo često vodi do pogoršanja diskriminacije, dok diskriminacija može potaknuti ili pridonijeti siromaštvu. No, mjere koje se poduzimaju protiv njih i nadalje su fragmentirane i međusobno se razlikuju u pristupima i strategijama.

Borba protiv siromaštva ključan je pothvat Europske unije u području gospodarskih i socijalnih prava, što se odražava ne samo u Europskom stupu socijalnih prava, već i u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti, kao jednog od pet ciljeva Europe 2020 – desetogodišnjeg plana zapošljavanja i strategije rasta. Nadalje, okončanje siromaštva svugdje i u svim njegovim oblicima jedan je od 17 ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda. Stoga je Marianne Thyssen, povjerenica EU za zapošljavanje, socijalna pitanja i mobilnost rada naglasila: “Previše ljudi u Europi ne može razviti svoje potpune potencijale zbog začaranog ciklusa između siromaštva i diskriminacije. Europski stup socijalnih prava provodi akcije u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti, a sada kada su ga sve države potvrdile, potrebno je poduzeti zajedničke akcije na svim razinama odgovornosti kako bi se osiguralo da svatko može živjeti dostojanstveno. ”

Unatoč povezanosti siromaštva i diskriminacije, odgovori na politiku prema siromaštvu i diskriminaciji i dalje su fragmentirani i karakteriziraju ih različite strategije i pristupi. „Nacionalna tijela za jednakost imaju posebnu ulogu u povezivanju socijalnih i ekonomskih prava u cilju postizanja jednakosti. Ona imaju ključnu ulogu u borbi protiv diskriminacije i nejednakosti na temelju socioekonomskog statusa“ zaključila je Emily Logan, povjerenica Irskog Povjerenstva za ljudska prava i jednakost.

Na konferenciji su sudjelovali David Stanton, irski ministar pravosuđa, predstavnici Ureda visokog povjerenika za UN-a ljudska prava (OHCHR), Europske agencije za temeljna ljudska prava (FRA), Europskog odbora za socijalna prava, Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound), kao i državnih i nevladinih organizacija i tijela za jednakost iz brojnih europskih zemalja.