Institut za migracije i narodnosti u suradnji s Francuskim institutom, Goethe Institutom i Austrijskim kulturnim forumom organizirao je 15. veljače 2016. godine u Zagrebu znanstveni simpozij o pitanjima integracije (i)migranata u europskim društvima, koje postaje ključno društveno pitanje današnjice, osobito u odnosu društva primitka i pripadnika useljenih skupina.

Cilj simpozija, na kojem su sudjelovali predstavnici mnogih nevladinih udruga te stručnjaci, sociolozi i pravnici s područja migracija i integracije te savjetnica pučke pravobraniteljice, bio je otvoriti kritičku raspravu o definicijama, teorijskim implikacijama i ograničenjima koncepata integracije i drugih srodnih koncepata te usporediti iskustva zemalja EU (Njemačka, Francuska, Austrija, Slovenija i Hrvatska) kako bi se potakla šira stručna i javna rasprava o aktualnim migracijskim tokovima, obrascima i iskustvima integracije, te kako bi se pridonijelo konstruktivnim načinima rješavanja postojećih izazova.

Simpozij je zaokružen održavanjem okruglog stola o stanju i perspektivama integracijskih politika i praksi u Republici Hrvatskoj, čiji su sudionici (Društvo Afrikanaca u Hrvatskoj, Hrvatski crveni križ, Centar za mirovne studije, Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj) uglavnom bili suglasni pri ocjeni kako su integracijske politike i prakse u Hrvatskoj u velikoj mjeri nerazvijene, površne i nedovoljne, a povrh svega nedostaje vizija o integraciji – kako je želimo provoditi i što njome želimo postići. Nažalost, najavljeno sudjelovanje predstavnika tijela koja su zadužena za provođenje integracijskih procesa u Republici Hrvatskoj je izostalo.