Seminarom je obuhvaćen  strateški pristup korištenja Povelje i njezina primjena u konkretnim situacijama kršenja ljudskih prava ili suzbijanja nejednakosti

Europska agencija za temeljna prava (FRA), Europska mreža tijela za jednakost (Equinet) i Europska mreža nacionalnih institucija za ljudska prava (ENNHRI) organizirali su od 20. do 22.  listopada online seminar posvećen primjeni EU Povelje o temeljnim pravima u radu tijela za jednakost i nacionalnih institucija za ljudska prava. Događanje su otvorili direktor FRA Michael O’Flaherty, glavna tajnica ENNHRI-ja Debbie Kohner i pučka pravobraniteljica i predsjedavajuća Equinetom Tena Šimonović Einwalter.

„EU Povelja o temeljnim pravima ključan je alat zaštite ljudskih prava u Europskoj uniji i zato je važno da su pravni i drugi stručnjaci koji se bave ljudskim pravima, ali i sami građani, upoznati s njom, kao i mogućnostima primjene u stvarnim, svakodnevnim situacijama u kojima se možda krše njihova prava. Jedino na taj način može se ostvariti i njezin puni potencijal“, poručila je pravobraniteljica Šimonović Einwalter.

Seminar je tijekom tri dana obuhvatio četiri tematska modula. Prvi je bio posvećen osnovama primjene Povelje na nacionalnoj i europskoj razini, fokusirajući se na sudsku praksu Suda EU, kao i sam proces njezine primjene, objašnjavajući pritom uloge svih dionika, i to kako su naglašene u Strategiji jačanja primjene Povelje o temeljnim pravima usvojenoj prije godinu dana i povezanim odlukama Vijeća EU.

U sklopu ovog modula održan je i panel vezan za financiranje država članica korištenjem EU fondova, naglašavajući nužnost poštivanja vladavine prava, demokratskih načela i temeljnih prava prilikom korištenja tih sredstava. Na njemu je zamjenica pučke pravobraniteljice Tatjana Vlašić predstavila iskustvo naše institucije vezano uz zadovoljavanje ex ante uvjeta, odnosno preduvjeta za učinkovito korištenje EU fondova, i to u odnosu na suzbijanje diskriminacije u kontekstu fondova u prethodnom vremenskom razdoblju. „Sudjelovanje u zadovoljavanju ovih uvjeta pomoglo nam je da podignemo svijest državnih službenika o obavezama koje proizlaze iz Zakona o suzbijanju diskriminacije kroz edukacije koje za njih suorganiziramo“, rekla je zamjenica Vlašić.

Drugi modul bio je posvećen primjeni Povelje u suzbijanju diskriminacije i nejednakosti i na koji se način njezine odredbe nadopunjuju s postojećim EU zakonodavstvom u ovom području. Fokusirao se i na njezino korištenje u strateškim parnicama i praksi Suda EU, s praktičnim radionicama za sudionike. Treći modul zamišljen je kao interaktivni ubrzani trening tijela za jednakost i nacionalnih institucija za ljudska prava, i to davanjem praktičnih savjeta vezanih za korištenje Povelje u svakodnevnom radu, dok je posljednji bio usmjeren na njezino korištenje u odgovaranju na mnoge izazove i u području vladavine prava, posebno one vezano za neovisnost pravosuđa.

Ovo virtualno događanje bilo je posebno namijenjeno organizacijama civilnog društva, nacionalnim institucijama za ljudska prava, tijelima za jednakost i ostalim zaštitnicima ljudskih prava koji imaju ključnu ulogu u osiguravanju primjene svih prava zajamčenih Poveljom, što je istaknuto i u Strategiji jačanja primjene Povelje o temeljnim pravima. Njihov doprinos prije svega se očituje kroz različita područja djelovanja, od onog savjetodavnog, rada na pritužbama građana, pružanja podrške žrtvama i ostalim ranjivim skupinama, do edukacije i promicanja ljudskih prava i podizanja razine javne svijesti u društvu, a ujedno su i ključni partneri nacionalnih vlada i parlamenata zemalja članica u ostvarivanju prava građana zapisanih u Povelji.