Nakon što je krajem travnja na snagu stupio novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (ZZPN), u organizaciji stručnog časopisa „Radno pravo“ 19. svibnja 2022. održan je seminar posvećen novinama i promjenama koje je on donio. U sklopu seminara zamjenica pučke pravobraniteljice Dijana Kesonja održala je predavanje o pravima i obvezama poslodavaca, povjerljivih osoba i prijavitelja nepravilnosti.

Seminarom se željelo detaljno pojasniti razlike između ZZPN-a koji je stupio na snagu 1. srpnja 2019. godine i novog ZZPN-a s naglaskom na nove odredbe koje su donesene radi usklađenja s EU Direktivom o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije, a upravo je njezino pravilno i potpuno implementiranje u hrvatsko zakonodavstvo bio i temeljni povod zakonskih izmjena.

Zamjenica Kesonja pojasnila je osnovne promjene ZZPN-a, između ostalog, područje primjene novog zakona, detaljnije definiranje nepravilnosti i načina podnošenja prijava, proširenje kruga osoba koje mogu biti prijavitelji nepravilnosti, mogućnost odabira unutarnjeg ili vanjskog kanala prijavljivanja, zatim proširenje nadležnosti sudova za pružanje sudske zaštite prijavitelja nepravilnosti, detaljnije uređenje zabrane osvete kao i izuzimanje prijavitelja nepravilnosti od odgovornosti za otkrivanje informacija.

Osvrnula se i na mjere potpore samim prijaviteljima nepravilnosti koji imaju pravo na zaštitu identiteta i povjerljivost podataka iz prijave, sudsku zaštitu, naknadu štete, primarnu besplatnu pravnu pomoć u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje pravo na besplatnu pravnu pomoć, emocionalnu podršku, a može im biti odobrena i besplatna sekundarna pravna pomoć.

Osim samih prijavitelja, ZZPN štiti i povjerljive osobe i njihove zamjenike, ali i druge povezane osobe, prije svega, pomagače prijavitelja nepravilnosti, srodnike, kolege, ali i pravne subjekte u njihovom vlasništvu.

Govoreći o kanalima prijavljivanja nepravilnosti, zamjenica Kesonja opisala je proces unutarnjeg prijavljivanja putem povjerljive osobe ili javnim razotkrivanjem, a istaknula je i ulogu institucije pučke pravobraniteljice kao tijela nadležnog za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti.

Za kraj je naglasila i da učinkovito funkcioniranje cjelokupnog sustava zaštite prijavitelja nepravilnosti uvelike ovisi i o adekvatnoj edukaciji poslodavaca, zaposlenika i sindikata, zatim povjerljivih osoba i njihovih zamjenika, sudaca, ali i šire javnosti. Isto tako, pritom je bitno uspostavljanje učinkovitih  unutarnjih kanala prijavljivanja nepravilnosti od strane poslodavaca koji su na to obvezani temeljem ZZPN-a te osiguranje dostatnih kapaciteta za učinkovito funkcioniranje unutarnjih i vanjskih kanala prijavljivanja.

Više o najvažnijim informacijama za prijavitelje nepravilnosti i povjerljive osobe možete saznati ovdje.