Pristupanjem Republike Hrvatske u članstvo EU, ured pučke pravobraniteljice je, kao 28. članica Mreže Europskoga ombudsmana, pozvan po prvi puta na 9. seminar kontakt osoba (liaison officera), kojeg Ured Europskoga ombudsmana organizira svake druge godine u Strasbourgu na aktualne teme. Razgovaralo se o prioritetnim temama Mreže u narednom razdoblju, o tome kako povećati vidljivost Mreže među glavnim dionicima i široj javnosti, kakvu ulogu pri tomu imaju društvene mreže te o ulozi ombudsmana kao čuvara transparentnosti i prava na pristup informacijama.

Članstvo u Mreži ombudsmana/pravobranitelja zemalja Europske unije otvara nove mogućnosti uredu pučkog pravobranitelja da poveća svoju vidljivost unutar Mreže, kao i da pomogne građanima lakše ostvariti neko od svojih prava ili riješiti problem unutar Europske unije. Postoji mogućnost neposrednog obraćanja Europskome ombudsmanu kada se pojavi neki problem koji se tiče primjene prava EU. Europski ombudsman, kao tijelo koje ima nadležnost i mehanizme za nadgledanje rada europskih institucija (EU institucije su dužne u roku od 1-3 mjeseca odgovoriti Ombudsmanu) može, primjerice, tražiti od Europske komisije informacije o zakonskim prijedlozima koji su u pripremi; ili mišljenje/tumačenje o nekom relevantnom pitanju/zakonskom rješenju.

Uredu pučke pravobraniteljice također stoje na raspolaganju brojni komunikacijski kanali, primjerice Bilten, (Newsletter), Extranet i Dnevni on-line bilten (Daily on-line bulletin), kao forumi za pojašnjavanje pravne stečevine EU, razmjenjivanje primjera (dobre) prakse rješavanja slučajeva koji mogu koristiti pravobraniteljskim institucijama u radu.
Web stranica Europskoga ombudsmana ipak je osnovni i nezamjenjivi izlog za predstavljanje aktivnosti institucije; najave i osnovne informacije dostupne su sada i na hrvatskome jeziku na adresi:www.ombudsman.europa.eu Osim objavljivanja tekućih informacija, kalendara događanja najvažniji dio predstavljaju izabrane odluke Europskoga ombudsmana u vezi predmeta.
EU Ombudsman je vrlo aktivan i na društvenim mrežama. Zaključak je da su društvene mreže novi koristan kanal za širenje informacija o aktivnostima Ombudsmana koje mogu doprijeti do najšireg kruga građana. Međutim, održavanje interaktivne stranice, uključivanje u društvene mreže drugih institucija u EU vrlo je zahtjevan i delikatan posao na kojemu u Uredu EU Ombudsmana radi poseban i brojan tim stručnjaka. Pokazalo se, međutim, da velika većina nacionalnih ombudsmana ne raspolaže takvim kapacitetima i nisu (još uvijek) spremni za ovaj vid povećanja komunikacije s javnošću.

I naša je institucija u jesen 2013., pored svoje Internet stranice, otvorila twitter profil  pravobraniteljica@OMBUDSMAN.HR.