Savjetnice pučke pravobraniteljice dr. sc. Ira Bedrač i Ksenija Bauer održale su 23. rujna 2021.  u Kaznionici u Lepoglavi predavanje na 38. temeljnom tečaju za pravosudnu policiju.

Osim prikaza temeljnih ljudskih prava, s posebnim naglaskom na zabranu mučenja, savjetnice su temu obradile i kroz sudsku praksu i rad pučke pravobraniteljice. Tako su govorile o presudama Ustavnog suda koje se odnose na povredu prava zatvorenika, kao i presudama Europskog suda za ljudska prava u predmetima protiv Republike Hrvatske, u kojima je utvrđena povreda čl. 3. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Kroz prikaz pojedinih predmeta iz prakse pučke pravobraniteljice, naglasile su nužnost postupanja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, ali i s međunarodnim standardima koji se odnose na zatvorenike.

Osim toga, savjetnice su s polaznicima provele i fokus grupu, s ciljem dobivanja uvida u to kako oni vide ulogu pravosudnog policajca u kaznenom tijelu te u njihova stajališta o ljudskim pravima osoba lišenih slobode. Također, predstavile su rezultate anonimnog anketiranja službenika o uvjetima rada te o teškoćama na koje nailaze i mogućnostima njihovog prevladavanja, a koje su provele tijekom obilazaka kaznenih tijela u ulozi Nacionalnog preventivnog mehanizma za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja.

Suradanja pučke pravobraniteljice i Centra za izobrazbu službenika zatvorskog sustava prilika je da polaznike tečaja dodatno educiramo o ovlastima i načina rada pučke pravobraniteljice u zaštiti prava osoba lišenih slobode te sprječavanju mučenja, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, ali za naglasak važnosti poštivanja prava zatvorenika.