Savjetnica pučke pravobraniteljice Dijana Kesonja održala je 24. travnja 2018. predavanje studentima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, na Katedri za radno i socijalno pravo. Tema je bila „Pojam diskriminacije, zakonodavni okvir za njezino suzbijanje, diskriminacija u području rada i zapošljavanja“, a uključivala je i oblike i osnove diskriminacije regulirane Zakonom o suzbijanju diskriminacije, kao i iznimke od zabrane te pregled sudske prakse i postupanja Ureda pučke pravobraniteljice.

Savjetnica Kesonja studentima je istaknula kako su i u 2017. najčešće pritužbe građana na diskriminaciju bile upravo one u području rada i zapošljavanja te je predstavila pojedine primjere.

Predavanje je dio uspješne suradnje Ureda pučke pravobraniteljice i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, a studentima na Katedri za radno i socijalno pravo održava se treću godinu za redom.