Savjet za ljudska prava savjetodavno je tijelo koje pučkoj pravobraniteljici predlaže strateške smjernice u području promicanja ljudskih prava i sloboda te unaprjeđuje suradnju institucije s civilnim društvom, akademskom zajednicom i medijima. Sastaje se najmanje dva puta godišnje, pri čemu, uz navedene zadatke, također raspravlja o analitičkom i istraživačkome radu te predlaže smjernice za jačanje vidljivosti i prepoznatljivosti institucije.

Savjet čini osam članova, i to po dva predstavnika organizacija civilnog društva, znanstvene zajednice, medija te nacionalnih manjina, koji su odabrani putem javnog poziva. Savjet je osnovan 18. studenoga 2013. na mandat od četiri godine, koji je istekao. Pučka pravobraniteljica stoga će do kraja 2017. objaviti javni poziv za prijavu novih članova, koji će biti objavljen na naslovnici web stranice.

Članovi prvog Savjeta bili su:

  • Đordana Barbarić, predsjednica udruge MoSt – udruga se bori protiv socijalne isključenosti ranjivih skupina građana, posebice mladih i beskućnika
  • doc. dr. sc. Enes Kulenović, docent na Fakultetu političkih znanosti, nositelj predmeta Politika ljudskih prava 
  • prof. dr. sc. Mira Lulić, predstojnica Katedre za međunarodno pravo i voditeljica Poslijediplomskog specijalističkog studija Ljudska prava na Pravnom fakultetu u Osijeku
  • mr. sc. Dragutin Lučić, novinar i urednik, bivši predsjednik Hrvatskog novinarskog društva
  • Darko Markušić, novinar i urednik
  • Ljubo Manojlović, izvršni direktor Srpskog demokratskog foruma
  • mag. iur. Amina Nanić, autorica knjige ‘Manjine u pravu – Ustavnopravni položaj nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj s posebnim osvrtom na Bošnjake” 
  • Ivan Novosel, programski direktor Kuće ljudskih prava