U Beču su 13. i 14. svibnja održani sastanci savjetnika za komunikacije i odnose s javnošću ombudsmana, tijela za suzbijanje diskriminacije s područja Europe te FRA, EQUINET-a i ENNHRI-a (Europske mreže institucija za ljudska prava) s ciljem poboljšanja postojećih komunikacijskih kanala između pojedinih institucija i njihovih članova te pronalaženja novih načina suradnje i međusobne potpore komunikaciji o zaštiti temeljnih prava na nacionalnoj i europoskoj razini. Sastanku je prisustvovala savjetnica za promicanje ljudskih prava, suradnju i odnose s javnošću.

Prvog dana održan je sastanak s Europskom mrežom nacionalnih institucija za ljudska prava (ENNHRI) koja obuhvaća 40 NHRI u široj europskoj regiji, a od 2013. djeluje kao međunarodna neprofitna udruga sa stalnim tajništvom u Bruxellesu. Sastanak je otvorila Debbie Kohner, glavna tajnica, Glavnog tajništva ENNHRI-a koja je u uvodnom izlaganju predstavila dosadašnji rad ENNHRI-a i buduću suradnju s nacionalnim institucijama iz šire europske regije te predložila raspravu o komunikacijskoj strategiji, ciljevima, izazovima strategije te mogućim načinima buduće suradnje. Iz doista opsežne cjelodnevne diskusije izrađen je prijedlog nacrta komunikacijske strategije.
Drugog dana sastanak je otvorio Frisio Roscam Abbing voditelj Odjela komunikacija i istraživanja FRA i naglasio ciljeve sastanka: raspravu o mogućem povećanju vidljivosti institucija kroz učinkovitu komunikaciju, raspravu o načinima komunikacije između mreža i nacionalnih institucija, razmjena iskustava kod ključnih izazova s kojima se susreću komunikacijski praktičari, kako komunicirati poruku, koje alate koristiti te kako strateški koordinirati potrebe partnerskih mreža i institucija vertikalno i horizontalno.
Tijekom poslijepodneva diskusije su se odvijale u skupinama, a na kraju dana održana je plenarna sjednica.