Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter i suradnici sastali su se 10. siječnja 2023. s glavnom državnom odvjetnicom Zlatom Hrvoj-Šipek i njezinim suradnicima.

Cilj sastanka bio je razmijeniti informacije te unaprijediti suradnju dviju institucija, prvenstveno u okviru primjene Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, ali i u odnosu na druga pravna područja.

Naime, jedna od ovlasti pučke pravobraniteljice kao tijela nadležnog za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti (zaštita tzv. zviždača) jest prosljeđivanje prijave nepravilnosti nadležnim institucijama, tijelima, uredima ili agencijama Europske unije radi provođenja daljnje istrage, ako je tako predviđeno pravom Europske unije ili nacionalnim pravom, vodeći računa o zaštiti identiteta prijavitelja nepravilnosti, odnosno podataka na osnovi kojih se može otkriti njihov identitet te povjerljivosti  podataka zaprimljenih u prijavi.

Upravo je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske dionik kojem se često prijave nepravilnosti, obzirom na njihov sadržaj, dostavljaju na nadležno postupanje, pa je i suradnja ovih dvaju ureda bitna za učinkovito funkcioniranje zaštite prijavitelja nepravilnosti.

Sastanak je obuhvaćao i druge teme u odnosu na koje postupaju institucija pučke pravobraniteljice i Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, svaki u okviru svojih nadležnosti i to postupanje kod zločina iz mržnje i govora mržnje, odnosno kaznenog djela javnog poticanja na nasilje i mržnju (čl. 325. Kaznenog zakona), postupanje policije prema iregularnim migrantima te izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava u odnosu na Republiku Hrvatsku.