Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter održala je 10.prosinca 2021. treći ovogodišnji sastanak s članovima Savjeta za ljudska prava – Sanjom Barić s Pravnog fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Antonijom Petričušić s Pravnog fakulteta u Zagrebu, Barbarom Vid s Hrvatske radiotelevizije, Milanom Mitrovićem iz Vijeća romske nacionalne manjine Grada Slavonskog Broda, Stankom Pericom iz Isusovačke službe za izbjeglice i Ivanom Novoselom iz Kuće ljudskih prava. Na sastanku, koji je iz epidemioloških razloga i ovoga puta organiziran online, sudjelovali su i zamjenici pučke pravobraniteljice Tatjana Vlašić, Dijana Kesonja i Saša Rajić.

Na samom početku sastanka, svi sudionici podsjetili su na ovogodišnje primjere suradnje između institucije i članova Savjeta, poput organizacije javnih rasprava s Kućom ljudskih prava na temu vladavine prava, Univerzalnog periodičkog pregleda i zaštite zviždača, zatim sudjelovanje na obilježavanju godišnjice osnivanja udruge ZaPravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu i susretu s izbjeglicama koji je organizirala Isusovačka služba za izbjeglice, kao i na zajedničko sudjelovanje s Milanom Mitrovićem na Forumu za ljudska prava koji u Beču organizira Europska agencija za temeljna prava (FRA).

Članovi Savjeta također su podijelili svoje planove za iduću godinu i dali osvrt na ključne događaje u kontekstu zaštite ljudskih prava u pripremi godišnjeg izvješća pučke pravobraniteljice Hrvatskom saboru, kao jedinstvenog institucionalnog alata koji, za razliku od službenih izvješća brojnih drugih institucija, nije zakonom propisan kao izvješće o radu, već o stanju ljudskih prava i sloboda i pojavama diskriminacije u Hrvatskoj.

Savjet za ljudska prava savjetodavno je tijelo koje pučkoj pravobraniteljici predlaže strateške smjernice u području promicanja ljudskih prava i sloboda te unaprjeđuje suradnju institucije s civilnim društvom, akademskom zajednicom i medijima. Sastaje se najmanje dva puta godišnje, pri čemu raspravlja o dosadašnjem radu i predlaže smjernice za jačanje vidljivosti i prepoznatljivosti institucije.

Savjet čini osam članova, i to po dva predstavnika organizacija civilnog društva, znanstvene zajednice, medija te nacionalnih manjina, koji su odabrani putem javnog poziva.