U prostorijama Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom 23. veljače 2022. održan je sastanak predstavnika institucije Povjerenika za zaštitu od diskriminacije Republike Albanije i predstavnika hrvatskih pravobraniteljskih institucija. Sastanak je organiziran u okviru „Programa razmjene iskustava o pravima osoba s invaliditetom između albanskih i hrvatskih institucija za ljudska prava i suzbijanje diskriminacije”, koji je usmjeren na povećanje institucionalnog kapaciteta albanskog Povjerenika za zaštitu od diskriminacije, posebice u području osoba s invaliditetom.

Albanski povjerenik za zaštitu od diskriminacije Robert Gajda istaknuo je nastojanje za većim angažmanom institucije na području praćenja zaštite ljudskih prava, osobito u odnosu na aspekte koji utječu na položaj pojedinih ranjivih skupina poput Roma, osoba s invaliditetom te LGBT osoba.

Ispred institucije pučke pravobraniteljice, sastanku je prisustvovala zamjenica pučke pravobraniteljice Tatjana Vlašić koja je sudionike upoznala s mandatima institucije, posebice kao središnjeg tijela za suzbijanje diskriminacije te prezentirala ključne trendove i izazove na koji su građani ukazivali tijekom prethodne godine.