Sastanak radne skupine za azil i migracije Europske mreže nacionalnih institucija za ljudska prava (ENNHRI) održan je 25. i 26. travnja u Uredu pučke pravobraniteljice.

U sklopu sastanka radne skupine, kojom ove godine predsjeda zamjenica pučke pravobraniteljice Maja Kević, prvi je dan organizirana aktivnost usmjerena jačanju kapaciteta za praćenje i komuniciranje ljudskih prava u području azila i migracija. Kako osigurati da se u današnjem bučnom svijetu komunikacija čuje poruka, tema je koju je Agencija EU za temeljna prava (FRA) temeljito obradila pa je njihova predstavnica Nicole Romain prezentirala ključne smjernice za učinkovito komuniciranje ljudskih prava. Zbog izazovnog konteksta praćenja i komuniciranja ljudskih prava u području azila i migracija, doprinos vanjskih stručnjaka i međusobna suradnja neovisnih nacionalnih institucija od iznimne su važnosti. Sudionici su se složili da su ključne smjernice FRA, poput pozitivnih poruka, zajedničkih temeljnih vrijednosti i osobnih priča osoba koje traže sigurnost u Europi, glavni elementi praktičnih alata kojima se mogu uspješno komunicirati teme vezane uz migracije.

Predstavnik Ureda povjerenice za ljudska prava Vijeća Europe Christian Mommers predstavio je rad Ureda i praktične mehanizme pomoću kojih nacionalne neovisne institucije za ljudska prava mogu sudjelovati u njemu, dok je predsjednica Odbora za prava djeteta UN-a, sutkinja Renate Winter govorila o pravima djece u pokretu. Predstavnica udruge Centar za mirovne studije (CMS) Tea Vidović prikazala primjere dobre prakse vezane za komuniciranje ljudskih prava izbjeglica i migranata.

Drugi dan su članovi radne skupine razmijenili najnovije informacije o svom radu, događajima na europskoj i globalnoj razini te usuglasili prioritete za naredni period.