Zamjenica pučke pravobraniteljice Tatjana Vlašić i savjetnica pučke pravobraniteljice Ana Bahunek Jurčić 23. listopada 2023. susrele su se s predstavnicima Hrvatske komore socijalnih radnika i Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Antunom Ilijašem, Oljom Družić Ljubotinom i Marijanom Kletečki Radović.

Tema sastanka bila je inicijativa za zapošljavanje socijalnih radnika u školama, a predstavnici Komore i Pravnog fakulteta tom su prigodom argumentirali zašto je važno i socijalne radnike uvrstiti na popis stručnih suradnika u osnovnim i srednjim školama i zašto su nužne izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Čak 25 zemalja EU-a ima razvijen školski socijalni rad te socijalni radnici imaju svoje uloge u obrazovnom sustavu i zaposleni su u školama kao članovi stručnih timova. Temeljem Dubinske analize stanja i podloge za razvoj Nacionalnog akcijskog plana za provedbu Europskog jamstva za djecu u Hrvatskoj, izrađene na preporuku strateškog dokumenta Jamstva za djecu Vijeća EU-a, predloženo je na nacionalnoj razini osiguravanje stručne podrške učenicima i roditeljima pripadnicima ranjivih skupina kako bi se učenicima olakšalo aktivno sudjelovanje u školskoj sredini i zajednici.

I pravobraniteljica za djecu u svom Izvješću za 2022. ističe da svako peto dijete u Hrvatskoj živi u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, a UNICEF upozorava i da, vezano uz obiteljsku situaciju učenika, raste broj djece koja žive u siromaštvu i ispod praga siromaštva. Škole su ujedno i obrazovne i odgojne institucije pa bi osnaživanje školskih stručnih timova socijalnim radnicima doprinijelo  i pravovremenim uključivanjem ranjivih skupina u obrazovni sustav i život lokalne zajednice.

Dodatno, prema istraživanju Instituta za razvoj obrazovanja o obrazovnim nejednakostima u Hrvatskoj, upravo obrazovni sustavi imaju značajan utjecaj i na to hoće li i koliko snažne posljedice u kasnijim fazama života učenika imati obrazovne nejednakosti s kojima se neki od njih susreću u ovoj dobi, a koje su često uzrokovane, primjerice, siromaštvom ili porijeklom i usko su povezane uz moguću socijalnu isključenost u odrasloj dobi.

Stoga bi pravovremenom prepoznavanju, a time i učinkovitijem rješavanju izazova s kojima se suočavaju neki učenici i njihove obitelji zasigurno doprinijela dodatna stručna podrška u školama kroz zapošljavanje socijalnih radnika, zbog čega je i pučka pravobraniteljica pružila podršku ovoj inicijativi.