U organizaciji Njemačkog Instituta za ljudska prava, u Berlinu je 25. i 26. veljače 2016. održan sastanak Europske mreže nacionalnih institucija za ljudska prava (ENNHRI) na temu Programa UN-a za održivi razvoj do 2030. godine koji je donesen u rujnu prošle godine.

Nakon što su nacionalne institucije za ljudska prava iz cijelog svijetu listopadu prošle godine donijele Merida deklaraciju, ovaj je sastanak ciljao razmijeniti iskustva europskih članica Mreže u dosadašnjoj provedbi Programa na nacionalnim razinama, te izvidjeti njihovu potencijalnu ulogu u provedbi i praćenju Programa na regionalnoj i međunarodnoj razini. Predstavnica Europske komisije izložila je dokumente i planove Europske unije koji, slijedeći Program, polaze iz pozicije ljudskih prava, čime predstavljaju priliku za jačanje standarda koji su Programom obuhvaćeni te pozvala članice Mreže na suradnju i partnerstvo.

Program sadrži 17 ciljeva održivog razvoja te 169 povezanih ciljeva u skupinama: bez siromaštva; bez gladi; dobro zdravlje i blagostanje; kvalitetno obrazovanje; jednakost spolova; čista voda i sanitacija; dostupna i čista energija; primjeren rad i ekonomski rast; industrija, inovacije i infrastruktura; smanjenje nejednakosti; održivi gradovi i zajednice; odgovorna potrošnja i proizvodnja; akcija za klimu; život pod vodom; život na zemlji; mir, pravda i jake institucije; partnerstva za ciljeve. Radi se o prvom globalnom sporazumu s univerzalnim i sveobuhvatnim programom djelovanja koji slijedi načela nediskriminacije i jednakosti, te principe univerzalnosti, nedjeljivosti, međusobne ovisnosti i povezanosti ljudskih prava, pri čemu integrira ekološku, društvenu i gospodarsku dimenziju razvoja, u cilju održivog razvoja.

Prepoznata je važnost ovog Programa u budućem radu institucija, ljudskopravaške vrijednosti koje promiče te nužnost i mogućnosti aktivnog sudjelovanja na ključnim mjestima provedbe (HLPF – High Level Political Forum). Predloženi su oblici buduće suradnje članica Mreže u obliku međusobne komunikacije i razmjene postojećih materijala te aktivne uloge u provedbi, praćenju i izvještavanju na regionalnoj i međunarodnoj razini, o čemu će se odlučivati na sastanku Međunarodnog koordinacijskog odbora nacionalnih institucija za ljudska prava koji će se održati u Genevi u ožujku 2016. godine.

Na sastanku je sudjelovalo 11 članica ENNHRI-ja, među kojima i savjetnica pučke pravobraniteljice za zaštitu ljudskih prava.