Članovi biroa Globalnog saveza nacionalnih institucija za ljudska prava (GANHRI), među kojima je i pučka pravobraniteljica Lora Vidović, sastali su se od 20. do 22. studenoga 2019. u kolumbijskom gradu Medellinu, kako bi razgovarali, između ostaloga, i o novom strateškom planu ove organizacije za razdoblje od 2020. do 2022. godine,  kao i o budućim aktivnostima usmjerenim na podršku nacionalnim institucijama za ljudska prava u cijelom svijetu.

Uz članove biroa koji okuplja predstavnike nacionalnih institucija za ljudska prava iz Albanije, Australije, Čilea, Kolumbije, Hrvatske, El Salvadora, Grčke, Indije, Namibije i Katara, na skupu su sudjelovali i predstavnici tajništva GANHRI-ja, Ureda Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za ljudska prava (OHCHR) i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP).

Na sastanku je evaluiran napredak ostvaren od ožujka 2019. u odnosu na trenutni Strateški plan 2017. – 2019., a razgovaralo se i o prioritetima te aktivnostima za razdoblje od 2020. godine. Isto tako, prezentirana su i izvješća GANHRI-jevih Radnih skupina za osobe starije životne dobi, ciljeve održivog razvoja i osobe s invaliditetom, a članovi odbora izrazili su i zabrinutost zbog učestalih slučajeva pritisaka i prijetnji kojima su u posljednje vrijeme izložene Nacionalne institucijama za ljudska prava (NHRI) u pojedinim zemljama.

Na kraju skupa, odlučeno je da će se slijedeći redoviti godišnji sastanak GANHRI 2020. održati u Ženevi od 10. do 12. ožujka., a glavna tema bit će posvećena ljudskim pravima u kontekstu klimatskih promjena.