U sklopu studijskog posjeta predstavnika Državnog odvjetništva Republike Armenije, 4. srpnja 2022. u Ministarstvu pravosuđa i uprave održan je radni sastanak vezan za zaštitu prijavitelja nepravilnosti na kojem je sudjelovala i zamjenica pučke pravobraniteljice Dijana Kesonja.

Tom prigodom, zamjenica Kesonja ukratko je predstavila dosadašnja iskustva institucije pučke pravobraniteljice kao tijela nadležnog za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti, prije svega, način postupanja po prijavama nepravilnosti, ovlasti i nadležnosti institucije te izazove s kojima se susrećemo tijekom rada na ovoj vrsti predmeta, kao i novine nakon usvajanja novog Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

Istaknula je i da je podizanje društvene svijesti o ulozi i značaju prijavitelja nepravilnosti, kao i potrebi njihove učinkovite zaštite, jedan od bitnih čimbenika za suzbijanje nezakonitog postupanja te uspješnu zaštitu prijavitelja nepravilnosti. Stoga institucija pučke pravobraniteljice sustavno djeluje na ostvarenju navedenih ciljeva, i to proaktivnom komunikacijom s građanima putem raspoloživih kanala,  aktivnim sudjelovanjem na edukacijama namijenjenim različitim dionicima na koje se primjenjuje Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, sudjelovanjem na tematskim konferencijama i drugim događajima na kojima se raspravlja o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

Kolege iz armenskog Državnog odvjetništva predstavili su način postupanja njihove institucije u ovim slučajevima, kao i zakonodavni okvir vezan uz prijavitelje nepravilnosti u njihovoj zemlji, usvojen 2018. Navedeni se zakon trenutno primjenjuje jedino u kontekstu koruptivnih kaznenih djela, a najveći izazov predstavlja nedovoljno razvijena svijest građana o ovom problemu i općenito značaju prijavljivanja nepravilnosti u borbi protiv korupcije.

Inače, posjet je realiziran u sklopu projekta tehničke pomoći za programe proračunske pomoći „Podrška reformi pravosuđa u Armeniji“, čiji je cilj osnaživanje kapaciteta Vlade te zemlje u provođenju Strategije pravosudne i zakonske reforme 2019.-2023. i Strategije suzbijanja korupcije 2019.-2022. Tijekom boravka u Hrvatskoj predstavnici armenskog Državnog odvjetništva sastali su se i s predstavnicima USKOK-a, Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije, Uskočkih sudova te Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

Više o najvažnijim informacijama za prijavitelje nepravilnosti i povjerljive osobe možete saznati ovdje, a o ostalim aktivnostima naše institucije vezano za zaštitu prijavitelja nepravilnosti ovdje.