Predstavništvo Europske komisije u Republici Hrvatskoj organiziralo je raspravu „zašto je potrebna reforma zaštite podataka u EU i koja su prava građana”, na kojoj su uvodna izlaganja održali Sandra Artuković Kunšt, zamjenica ministra pravosuđa, Patricio Marcos Petrić, predstavnik Agencije za zaštitu podataka, te Marko Rakar, neovisni stručnjak koji je i moderirao raspravu. U raspravi je sudjelovala i zamjenica pučke pravobraniteljice Jagoda Novak.

Tema izlaganja i rasprave prvenstveno je bila otvorena javna rasprava o prijedlogu nove Uredbe Europske komisije koja regulira ovo iznimno dinamično područje zaštite ljudskih prava, uvjetovano brzim tehnološkim razvojem. Nova Uredba o zaštiti osobnih podataka (koja bi zamijenila staru Uredbu 95/46/EC), uz brojne instrumente i novitete uvodi institut „prava građanina da bude zaboravljen”, pravo na trenutnu i laku dostupnost svih svojih podataka za građane pri nekome tijelu, uvođenje „izričitog pristanka” građanina da takve podatke daje itd.

U raspravi su isticani svakodnevni problematični primjeri posjedovanja digitalnih podataka građana od strane državnih tijela, javnih poduzeća i privatnih tvrtki te mogućnosti njihove zloporabe, kao i mehanizmi kontrole, odnosno prevencije zloporaba. U kontekstu sankcioniranja, elaborirane su odredbe spomenutog prijedloga pravnih akata EU, ali i dva elementa čija implementacija može garantirati bolju zaštitu građana na ovome području. To su provedba Kaznenog zakona iz 2011. koji uvodi sankcioniranje neovlaštenog korištenja osobnih podataka, te potreba da se putem raznih vidova formalnog i neformalnog obrazovanja građane educira o postojanju ovoga problema te konkretnim pravima koje imaju, te modusima obraćanja relevantnim tijelima.
Na upit oko broja slučajeva u kojim su donesene pravomoćne ili nepravomoćne presude temeljem KZ-a po ovome pitanju, rečeno je da zasada takvih podataka nema, li da se mogu naknadno dostaviti na upit. Također je naglašeno da se radi na horizontalnoj komunikaciji među ministarstvima kako bi ova tema bila adekvatno uključena koa posebno područje u nacionalni kurikulum građanskoga odgoja.