Na posljednjoj sjednici Pododbora za akreditiranje (SCA) Globalnog saveza nacionalnih institucija za ljudska prava (GANHRI) koji djeluje pri Vijeću za ljudska prava Ujedinjenih naroda, Pučkom pravobranitelju potvrđen je status najviše A razine usklađenosti s Pariškim načelima, koji propisuju cijeli niz vrlo strogih kriterija čije je ispunjavanje nužno za dobivanje i potvrđivanje statusa nacionalne institucije za ljudska prava kao u potpunosti neovisne i samostalne. Upravo su neovisnost u radu od izvršne vlasti i sposobnost neograničenog izvršavanja svog mandata ključne karakteristike nacionalnih tijela za ljudska prava, a prepoznaje to i Ustav Republike Hrvatske koji propisuje kako je Pučki pravobranitelj samostalan i neovisan u svom radu, što u praksi znači da nitko ne može davati upute o područjima zaštite i promicanja ljudskih prava koje su mu u nadležnosti.

Kao jedino neovisno nacionalno tijelo za promicanje i zaštitu ljudskih prava u Hrvatskoj, u procesu ocjenjivanja provedenom od studenoga 2018. do ožujka 2019. godine, Pučki pravobranitelj potvrdio je svoju neovisnost u radu, kao i kapacitete za promicanje i zaštitu ljudskih prava. Inače, nositelj je statusa A razine od 2008. godine, a taj status prethodno je potvrđen i 2013. godine.

Na važnost uspostavljanja i jačanja neovisnih nacionalnih institucija za ljudska prava u skladu s Pariškim načelima u državama članicama, kroz niz rezolucija ukazuju i Opća skupština i Vijeće za ljudska prava UN-a. Upravo kako bi unaprijedile i ojačale zaštitu ljudskih prava na nacionalnoj razini, države članice na taj način doprinose smanjenju jaza u provedbi između preuzetih međunarodnih obveza u području ljudskih prava i prakse na terenu.

Stoga, neovisne nacionalne institucije za ljudska prava sa statusom A mogu sudjelovati u sjednicama Vijeća za ljudska prava i dobiti riječ pod bilo kojom točkom dnevnog reda, podnositi alternativna izvješća te sudjelovati u radu drugih mehanizama zaštite ljudskih prava UN-a, poput Radne skupine o pravima starijih ili tijela zaduženih za praćenje konvencija. Na taj način, kroz praćenje provedbe preuzetih međunarodnih obveza i formuliranje preporuka, doprinose jačanju sustava zaštite i promicanja ljudskih prava. Isto tako, zahvaljujući A statusu, pučka pravobraniteljica izabrana je za članicu Biroa GANHRI-ja i Upravnog odbora Europske mreže nacionalnih institucija za zaštitu ljudskih prava (ENNHRI). S obzirom da će RH u srpnju 2019. godine po prvi puta predstaviti Dobrovoljni nacionalni pregled o napretku u provedbi ciljeva UN-ovog Programa održivog razvoja do 2030., važno je istaknuti da je postojanje neovisnog tijela za ljudska prava ujedno i jedan od indikatora vezanih uz provedbu cilja 16. Mir, pravda i jake institucije.

Osim Pučkog pravobranitelja, u procesu ponovnog akreditiranja sudjelovale su i nacionalne institucije za zaštitu ljudskih prava iz Armenije i Francuske, kojima je također potvrđen status A, dok je nacionalnom tijelu iz Bugarske dosadašnji status B promoviran u A.

Podršku u ocjenjivačkom procesu reakreditacije statusa Pučkom pravobranitelju pružio je i ENNHRI, koja povezuje nacionalna tijela za zaštitu ljudskih prava europskih zemalja i potiče suradnju među njima.