Završila je javna rasprava o izmjenama i dopunama dvaju zakona iz područja zdravstva. Riječ je o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju. Pučka pravobraniteljica upozorila je Ministarstvo zdravlja na nekvalitetno provođenje javne rasprave, zbog nedostatka informacija koje moraju biti dostupne zainteresiranoj javnosti, uključujući i građanima.

Naime, objavljen je samo nacrt navedenih zakona, a nedostaju informacije o kakvim promjenama zakona je riječ, koji su razlozi donošenja zakona, što se njime želi postići, objašnjenje izmjena te ocjena stanja. Također, nije jasno je li riječ o zakonu koji se donosi po hitnom postupku, što se može zaključiti po objavi javne rasprave na stranici Središnjeg državnog portala, ili je riječ o redovnom postupku, što proizlazi iz objave na web stranici Ministarstva zdravlja. Naime, ukoliko se doista donosi po hitnom postupku, onda je nužno navesti i posebno opravdane razloge za hitni postupak, no ni oni nisu objavljeni.

Sve navedeno predstavlja povredu odredbi članka 38. stavka 4. Ustava Republike Hrvatske, članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama i članke 18, 21. stavak 2. i 22. stavak 1. Zakona o procjeni učinaka propisa.

Uz zahtjev da javna rasprava bude ponovljena, pučka pravobraniteljica uputila je Ministarstvu zdravlja dodatne prijedloge i mišljenja na navedene Nacrte, uz napomenu kako je riječ o maksimalnom mogućem doprinosu s obzirom na okolnosti, odnosno činjenicu da nisu dostupne sve potrebne informacije za kvalitetnu raspravu.

Između ostalog, upućen je i komentar na članak 79. Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji propisuje da se i unutar mreže javne zdravstvene službe mogu osnivati trgovačka društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti. Predložena izmjena nije prihvatljiva, jer zdravstvenu službu unutar mreže moraju nastavljati obavljati samo zdravstvene ustanove kojima je cilj osnivanja pružanje zdravstvene zaštite stanovništvu, dok je trgovačkim društvima, po samoj definiciji, cilj osnivanja stjecanje profita.

Također, u slučajevima kad se predlažu izmjene više od polovine članaka pojedinog zakona, kao što je to, s ukupno 123 članka, sada slučaj kod Zakona o zdravstvenoj zaštiti, potrebno je pripremiti sasvim novi zakon, a ne tek njegove izmjene i dopune.

Kad je u pitanju Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, pohvalno je što je Nacrt prijedloga usklađen sa Zakonom o životnom partnerstvu osoba istog spola. Što se tiče primjedbi, ona je usmjerena prema sadašnjem prijedlogu propisanog roka za prigovor zbog neutvrđivanja privremene nesposobnosti, odnosno utvrđivanja prestanka privremene nesposobnosti, a koji se mora podnijeti isti dan kada je osiguranik odbijen. Navedeni rok je prekratak te bi morao iznositi najmanje 8 dana.

Sve argumente upozorenja o nekvalitetnoj javnoj raspravi, te prijedloge i mišljenja na pripremljene Nacrte, pučka pravobraniteljica dostavila je Ministarstvu zdravlja, u cilju osiguranja što kvalitetnijeg pravnog okvira jednog od temeljnih područja od javnog interesa, zdravstva.