Izvor fotografije: MUP RH

Budući da je tijekom obilaska Postaje granične policije Tovarnik Nacionalnom preventivnom mehanizmu uskraćen uvid u sve podatke o postupanju s iregularnim migrantima, pučka pravobraniteljica Lora Vidović upozorila je ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića da naloži policijskim službenicima da organiziraju svoj rad i vođenje podataka na način da se osigura učinkovito provođenje međunarodnih i zakonskih obveza Republike Hrvatske, odnosno provođenje nenajavljenih obilazaka policijskih postaja u svrhu učinkovite prevencije od mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja.

Uskrata uvida od strane MUP-a započela je još sredinom prošle godine, i to isključivo vezano uz postupanja s iregularnim migrantima. Tijekom obilaska predstavnika NPM-a PGP Tovarnik 05. lipnja 2019., prvi puta je, međutim, onemogućen uvid u sve zatražene podatke, kako u Informacijski sustav, tako i u pojedinačne predmete, pa je prekinut jer ga nije bilo moguće učinkovito provesti. Jedino što su predstavnici uspjele pregledati bile su prostorije za zadržavanje. Kao i u ranijim slučajevima uskrate podataka, i ova je obrazložena nemogućnošću davanja lozinke predstavnicima NPM-a, koja međutim nije ni zatražena. Što se tiče pojedinačnih predmeta,  rečeno im je kako je policijski službenik koji ih vodi na godišnjem odmoru, zbog čega su „svi predmeti zaključani u ormaru“, a ovlast da ih izvade van nisu imali ni pomoćnik načelnika, niti voditelj odjela za nezakonite migracije.

Međutim, nenajavljeni obilasci tijela ili ustanova, kao i slobodan pristup podacima vezano uz postupanje prema osobama kojima se ograničava kretanje, nalaze se među ključnim alatima koje NPM ima na raspolaganju prema Zakonu o Nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja i Fakultativnom protokolu uz UN-ovu Konvenciju protiv mučenja, pa zaštita podataka sustavom internih lozinki te korištenje godišnjeg odmora ne mogu biti razlog onemogućavanja izvršenja preuzetih međunarodnih obveza Republike Hrvatske.

Također, ovo nije prvi slučaj uskrate podataka, a o ranijima su obaviješteni Pododbor UN-a za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja (SPT), Europski odbor za sprečavanje mučenja (CPT) i UN Odbor protiv mučenja (CAT), što se navodi i u Izvješću pučke pravobraniteljice za 2018. godinu.