Pučka pravobraniteljica i predsjedavajuća Europske mreže nacionalnih institucija za ljudska prava (ENNHRI) Lora Vidović predstavila je 28. rujna 2016. u Europskom parlamentu glavne zaključke ENNHRI-jevog projekta o ljudskim pravima starijih osoba u dugotrajnoj institucionalnoj skrbi.

S 18-mjesečnim istraživanjem, u kojem su sudjelovale institucije iz šest zemalja, uključujući i Ured pučke pravobraniteljice, upoznala je zastupnike u Europskom parlamentu i predstavnike ostalih institucija EU, na događaju pod nazivom “Na putu prema Konvenciji o pravima starijih osoba?” u organizaciji ENNHRI-ja, kluba zastupnika Europske pučke stranke u Europskom parlamentu i Europske Age Platforme, ususret Međunarodnom danu starijih osoba koji se diljem svijeta obilježava 1. listopada svake godine.

Projekt ENNHRI-ja uključivao je obilaske domova za starije osobe i analizu propisa, a u pripremi su preporuke nadležnim tijelima. “Uočili smo probleme s poznavanjem, razumijevanjem i implementacijom ljudskih prava starijih osoba u dugotrajnoj institucionalnoj skrbi, u obliku postupanja koja bi mogla dovesti do povrede, primjerice, prava na slobodu kretanja, na privatnost, na samostalnost i na najvišu moguću razinu zdravlja. Sigurna sam da će odgovor nadležnih tijela na naše preporuke dovesti do njihove snažnije zaštite”, izjavila je Vidović.

Iako su ljudska prava univerzalna i odnose se na sve građane, činjenica da se starije osobe eksplicitno ne navode u međunarodnim dokumentima može predstavljati izazov za poštivanje njihovih prava. “To možemo promijeniti donošenjem Konvencije o ljudskim pravima starijih osoba, koja bi kroz implementaciju mogla doprinijeti jačanju njihove zaštite”, smatra Vidović i dodaje kako će i ENNHRI i Ured pučke pravobraniteljice nastaviti raditi na jačanju mehanizama za bolju zaštitu i snažnije podizanje svijesti o ljudskim pravima starijih osoba.