Pučka pravobraniteljica Lora Vidović sastala se 3. travnja s ravnateljem Agencije Europske unije za temeljna prava (FRA) Michaelom O’Flahertyem s kojim je razgovarala o mogućim područjima suradnje tijekom hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije, kao i o studiji koju ova Agencija priprema o nezavisnim nacionalnim institucijama za ljudska prava u EU.

Agencija EU za temeljna prava prikuplja i analizira podatke i informacije putem istraživanja u svim državama članicama EU-a i zemljama promatračima, poput Sjeverne Makedonije i Srbije, a svojim neovisnim i stručnim savjetima redovno sudjeluje u pripremama za i tijekom predsjedanja pojedinih država Vijećem EU. Temeljem informacija koje prikuplja, FRA državama članicama pruža podršku u promicanju i zaštiti temeljnih prava, pri čemu posebnu pažnju posvećuje implementaciji Povelje o ljudskim pravima na području EU-a. Dosadašnja suradnja Ureda pučke pravobraniteljice i FRA izrazito je intenzivna, kako kroz predsjedanje Ureda europskim mrežama tijela za jednakost (EQUINET) i neovisnih institucija za ljudska prava (ENNHRI), tako i kroz zajedničku organizaciju događaja, poput edukacije o Povelji o temeljnim pravima za državne službenike i predstavnike organizacija civilnog društva u Hrvatskoj. Osim toga, pučka pravobraniteljica Lora Vidović i njena zamjenica Tena Šimonović Einwalter bile su članice Upravnog odbora FRA u trogodišnjem mandatu, a mnogi djelatnici Ureda sudjelovali su i na sastancima i edukacijama organiziranima u okviru takozvanih platformi FRA, Vijeća Europe, ENNHRI-ja i EQUINET-a, u različitim područjima zaštite ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije.

Pučka pravobraniteljica je iskazala nadu kako će RH prepoznati ulogu i doprinos koji nacionalne institucije za ljudska prava i tijela za jednakost, kao i civilno društvo, mogu imati tijekom hrvatskog predsjedanja Vijećem EU. Upravo stoga, važno je istaknuti kako će studija koju FRA priprema o nezavisnim nacionalnim institucijama za ljudska prava u EU biti usmjerena na mogućnosti njihove suradnje s tijelima EU, ali i izazove s kojima se susreću u radu, a očekuje se da će biti predstavljena za vrijeme hrvatskog predsjedanja Vijećem EU.