Brodsko-posavska županija jedna je od najsiromašnijih u zemlji – i prema BDP-u i prema stopi rizika od siromaštva, a visoko se nalazi i prema broju nezaposlenih. Siromaštvo je samo dio uzroka problema s ostvarivanjem ljudskih prava stanovnika ove županije, o čemu se pučka pravobraniteljica Lora Vidović detaljno informirala 16. i 17. studenog 2017., tijekom boravka u Slavonskom Brodu, Okučanima, Novoj Gradišci, Oprisavcima i Gornjim Bogićevcima.

Mapiranje BP udrugeMapiranje BP udruge2

Posjet je započela susretom sa predstavnicima organizacija civilnog društva, nacionalnih manjina i LAG-ovima, sastala se i sa županom Danijelom Marušićem te ravnateljicom Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod, između ostalih. Sa suradnicima je posjetila i romsko naselje Josip Rimac, a susrela se i sa studentima Veleučilišta u Slavonskom Brodu, kojima je detaljnije pojasnila ulogu i nadležnost institucije pučkog pravobranitelja. Studenti su posebno bili zainteresirani za primjere iz prakse Ureda pučke pravobraniteljice te su postavljali niz pitanja o aktualnostima u zemlji.

Mapiranje BP romsko naseljeObilazak Brodsko-posavske županije dio je aktivnosti pomoću kojih se pravobraniteljica detaljnije upoznaje sa stanjem na terenu, s posebnim naglaskom na nejednak ruralni razvoj. Ove godine posjetila je još Vukovarsko-srijemsku županiju, a u 2016. Požeško-slavonsku, Osječko-baranjsku, Zadarsku i Sisačko-moslavačku. Nejednak ruralni razvoj bio je i posebna tema u Izvješću pučke pravobraniteljice za 2016. godinu, a detalje o uočenom stanju i preporuke za unaprjeđenja možete pronaći ovdje.

Mapiranje BP Slavonski Brod

Mapiranje BP Gornji Bogićevci

Mapiranje BP OkučaniMapiranje BP Oprisavci