Kao i u prijašnjim ciklusima, pučka pravobraniteljica, djelujući kao nacionalna institucija za zaštitu ljudskih prava sa statusom A, u suradnji s pravobraniteljicom za djecu, pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova i pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom predala je Izvješće u okviru trećeg ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda stanja ljudskih prava (UPR) za Republiku Hrvatsku. Naime, u okviru 36. zasjedanja UPR Radne skupine, 12. svibnja 2020. godine na redu će biti pregled stanja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj.

Univerzalni periodični pregled jedinstveni je postupak koji svakoj državi članici UN-a pruža mogućnost da predstavi poduzete aktivnosti u cilju poboljšanja stanja ljudskih prava i ispunjavanja svojih međunarodno preuzetih obveza, a temelji se na nacionalnom izvješću koje priprema država, podacima UN-a kojima raspolaže Ured Visoke povjerenice UN-a za ljudska prava te informacija koje dostavljaju drugi dionici – nacionalne institucije za ljudska prava poput Pučkog pravobranitelja, organizacije civilnog društva i regionalne organizacije.

Izvješće pučke pravobraniteljice s preporukama, možete pronaći u privitku.

UPR REPORT Croatian Ombudsman
ANNEX Recommendations Croatian Ombudsman