Pučka pravobraniteljica dala je preporuke u javnoj raspravi o tri propisa iz područja zaštite zraka, u kontekstu prava na zdravlje, prava na život, prava na informaciju te sudjelovanje javnosti u politikama zaštite okoliša. Preporuke pročitajte u prilogu.