Polazeći od činjenice da je Zakon o kaznenom postupku suštinski zakon koji ne samo da mora osigurati učinkovit kazneni progon i kažnjavanje počinitelja, već se njime nužno postavljaju jasne granice zadiranja države u temeljna ljudska prava, pučka je pravobraniteljica 30. kolovoza 2013. Ministarstvu pravosuđa dostavila mišljenje na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku, o čijem Prijedlogu je u tijeku plenarna rasprava u Hrvatskom saboru.
U mišljenju smo iznijeli s jedne strane stavove o postupku donošenja ZKP-a, koju za ishod smatramo presudnom, načelima zakonskog reguliranja kaznenoga postupka, te o samom sadržaju dostavljenog Nacrta, posebice u dijelu koji se odnosi na ljudska prava osoba lišenih slobode, koji je u izravnoj nadležnosti pučke pravobraniteljice.

Novela Zakona u cjelini, predstavlja poboljšanje u odnosu na važeći Zakon jer propisuje ustavno načelo razmjernosti, načelo pravičnog postupka pred kaznenim sudom te obvezu čovječnog postupanja i poštivanja ljudskog dostojanstva svakog uhićenika i okrivljenika. Iskorak je i u tome što se Nacrtom dorađuje katalog prava žrtve kaznenog djela te propisuju dužnosti državnog odvjetništva kojima se sprečava odugovlačenje postupka te se jača zaštita protiv arbitrarnog progona i istrage. Nadalje, ponovno se uvodi sudska zaštita od pokretanja istrage, unose se izmjene pri pravu uvida u spis kao jednom od temeljnih prava obrane te se propisuje nova žalbena osnova kod teške povrede prava na pravično suđenje, što dodatno doprinosi poštivanju prava okrivljenika. Nadamo se da će predložene izmjene u praksi doista rezultirati željenim učinkom te predstavljati suštinsko poboljšanje u odnosu na postojeće stanje.

Međutim, smatramo da je izmjenama i dopunama nužno obuhvatiti i glavu Zakona o kaznenom postupku kojom se uređuje izvršenje istražnog zatvora i postupanje sa zatvorenicima. Valja preciznije propisati uporabu sredstava prisile prema zatvorenicima kojima je određen istražni zatvor, uz normativno i terminološko usklađivanje s odredbama Zakona o izvršenju kazne zatvora te izmijeniti i dopuniti odredbe vezano za stegovne prijestupe zatvorenika.

S obzirom na brojne kritike ove novele ZKP-a, posebice od strane stručne javnosti koje možemo ovih dana čuti u medijima, nadamo se da će se svi prijedlozi i kritike zainteresirane i stručne javnosti razmotriti i uzeti u obzir, a ured pučke pravobraniteljice će ga nastaviti pozorno pratiti.