Pučka pravobraniteljica, ujedno i predsjedavajuća Europske mreže nacionalnih institucija za ljudska prava (ENNHRI) Lora Vidović, pridružila se čelnicima mreža institucija iz drugih regija u sjedištu UN-a u New Yorku, gdje su se okupili kako bi nastavili jačati postojeću suradnju u zaštiti i promociji ljudskih prava, kako međusobno, tako i s organizatorima susreta – Programom UN-a za razvoj (UNDP), Uredom visokog povjerenika UN-a za ljudska prava (OHCHR) i svojom matičnom organizacijom – Globalnim savezom nacionalnih institucija za ljudska prava (GANHRI).

U početnom dijelu programa, predsjednik Opće skupštine UN-a Moggens Lykketoft predsjedavao je panelom o UN-ovim ciljevima održivog razvoja u kontekstu osoba s invaliditetom. Program uključuje i susret s pomoćnikom glavnog tajnika UN-a za pitanja ljudskih prava Ivanom Šimonovićem, kao i niz bilateralnih sastanaka.

Središnji događaj, šesti Godišnji tripartitni partnerski sastanak, održava se 15. i 16. lipnja 2016. Glavna tema bit će strateški razvoj partnerskih odnosa organizacija, mogućnosti snažnije suradnje, posebice na regionalnim razinama i suradnje s UN-ovim tijelima, te implementacija UN-ove Agende 2030 u radu neovisnih institucija za ljudska prava. Značajan dio aktivnosti uključuje i pripremu za daljnji razvoj Strateškog plana GANHRI-ja, za razdoblje 2017-2020.

U petak, 17. lipnja 2016., održat će se i četvrti Godišnji seminar nacionalnih institucija za ljudska prava, na temu neovisnosti institucija, njihove uloge u situacijama konflikta i nestabilnosti te doprinosu u stvaranju mirnih, pravednih i inkluzivnih društava. Pravobraniteljica Vidović na seminaru će govoriti o ulozi nacionalnih institucija u dostizanju UN-ovog cilja održivog razvoja broj 16, koji promovira mir, pravdu i snažne institucije.

Cilj seminara jest podijeliti dobre prakse, kao i ključne probleme i izazove s kojima se u konfliktnim i nestabilnim društvima nose nacionalne institucije za ljudska prava te identificirati prilike za jačanje njihovih kapaciteta, posebno u državama u kojima radeći svoj posao, primaju prijetnje.

Nacionalne institucije za ljudska prava temelji su promocije i zaštite ljudskih prava. One promiču odgovornost, preveniraju nasilje i podržavaju razvoj i implementaciju propisa, politika i programa za suzbijanje diskriminacije. Djeluju i kao značajan most između države i civilnog društva te doprinose nacionalnim procesima koji utječu na marginalizirane i ranjive skupine društva. Diljem svijeta 72 nacionalne institucije za ljudska prava akreditirane su sa statusom A pri UN-u, sukladno kriterijima tzv. Pariških načela. Među njima je i Ured pučke pravobraniteljice, što znači da institucija udovoljava najvišim međunarodnim standardima neovisnosti i samostalnosti u radu.