Pučka pravobraniteljica Lora Vidović izabrana je 06. ožujka 2017. u Ženevi za europskog člana Radne skupine za starije osobe, u sklopu Globalnog saveza nacionalnih institucija za ljudska prava (GANHRI). Radna skupina zadužena je za unaprjeđenje međusobne suradnje članica GANHRI-ja u području zaštite ljudskih prava starijih osoba te jačanje strateških aktivnosti na međunarodnoj razini, što uključuje i doprinos mehanizmima Ujedinjenih naroda.

“Veliki broj starijih osoba živi u iznimno teškim uvjetima. Primjerice, u Hrvatskoj njih čak 95 tisuća prima mirovinu koja je niža od 500 kuna. Siromaštvo ugrožava njihova ljudska prava i stavlja ih u znatan rizik od diskriminacije, zato intenzivno radimo na brojnim problemima s kojima se suočava starija populacija, u više područja – od socijalne sigurnosti, života u institucionalnom smještaju, zdravstvenih usluga i mnogih drugih. Sudjelovanje u ovoj radnoj skupini dodatno će nas osnažiti u tim naporima, ponajprije znanjem i iskustvom institucija iz drugih zemalja, ali i mogućnošću da akutne probleme stavimo u fokus međunarodne scene”, navela je pravobraniteljica Vidović.

Kao jedna od dvoje predstavnika institucija iz Europe izabrana je na općoj skupštini Europske mreže nacionalnih institucija za ljudska prava (ENNHRI), kojom predsjeda od 2016. Osmočlanu Radnu skupinu još čine i institucije iz područja Azije i Pacifika, Sjeverne i Južne Amerike te Afrike.

Jedan od prioritetnih ciljeva Radne skupine zagovaranje je donošenja Konvencije o pravima starijih osoba. Naime, iako su ljudska prava univerzalna i odnose se na sve građane, činjenica da se starije osobe eksplicitno ne navode u međunarodnim dokumentima može predstavljati izazov za poštivanje njihovih prava, stoga bi Konvencija kroz implementaciju mogla doprinijeti jačanju njihove zaštite.