Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter 29. ožujka podnijela je Hrvatskom saboru novo godišnje izvješće. Izvješće pučke pravobraniteljice za 2023. godinu donosi analizu i ocjenu stanja ljudskih prava u Hrvatskoj, ali i 147 preporuka.

Iz pritužbi građana iz brojnih područja vidjeli su se neki slični problemi u postupanju različitih tijela javne vlasti:  nisu upoznavala građane s pravima koja imaju i kako ih točno ostvariti, nisu dovoljno primjenjivala načelo pomoći strankama, a komunikacija s građanima nije uvijek bila pravovremena i kvalitetna. To su  prepreke ostvarivanju prava na dobro upravljanje, a doprinose i nepovjerenju u institucije.

Pučkoj pravobraniteljici su se prošle godine građani najviše obraćali zbog problema s ostvarivanjem prava na zdravlje, zatim na diskriminaciju u različitim područjima života i na kršenje prava na rad.

Pritužbe vezane uz pravo na zdravlje1 pokazale su da su zdravstvene usluge bile otežano dostupne, nedostajalo je liječnika i liječničkih timova, a pacijenti često nisu dobivali potpune informacije. Stanovnici udaljenih mjesta i otoka ukazivali su na strah da će ostati bez jedinog liječnika, onkološki pacijenti da se suočavaju s listama čekanja i pokvarenim dijagnostičkim aparatima, dok palijativnim pacijentima prečesto nije bio olakšan dostojanstveni kraj života. Pritužbama su se obraćali ljudi s teškim i/ili kroničnim oboljenjima i u lošoj financijskoj situaciji, majke koje primaju rodiljnu/roditeljsku potporu i studenti koji studiraju izvan Hrvatske koji su izgubili obvezno zdravstveno osiguranje nakon uvođenja obveze redovnog osobnog dolaska u HZZO.

Najveći broj pritužbi na diskriminaciju odnosilo se područje rada i zapošljavanja, dok je najučestalija osnova bila rasno ili etničko odnosno nacionalno podrijetlo, čemu su najizloženiji Romi. Velik broj slučajeva diskriminacije ostaje neprijavljen te je i dalje potrebno i podizati svijest o zabrani diskriminacije i jačati mehanizme zaštite. Tome može doprinijeti i analiza sudske prakse, koja je također dio Izvješća pučke pravobraniteljice za 2023. godinu.

Pritužbe vezane uz pravo na rad odnosile su se, između ostalog, na nezakonite otkaze, neprijavljeni rad, neisplatu plaće ili isplatu dijela „na ruke“ i zlostavljanje na radu (mobing). Nije došlo do potrebnih izmjena Zakona o strancima kojima bi se stranim radnicima olakšala odluka da prijave kršenje svojih prava, omogućilo učenje jezika na nacionalnoj razini i regulirali uvjeti smještaja.

Građanima nije bilo dovoljno dostupno cjenovno priuštivo stanovanje, dok je socijalno stanovanje nerazvijeno te je za zaštitu prava na adekvatno stanovanje potrebno donijeti stambenu politiku i osigurati socijalno stanovanje. Obnova nakon potresa se ubrzala, ali brojni građani i dalje čekaju da njihov dom dođe na red.

Sustav socijalne skrbi treba biti učinkovitiji – dobro organiziran, usmjeren na korisnike, s odgovarajućim kapacitetima, dostupan svima, dok bi naknade trebale osigurati značajnije smanjenje siromaštva. Socijalni radnici su navodili da su i nakon reorganizacije sustava preopterećeni administracijom i da „od papira ne vide ljude“. Beskućnicima su bila ugrožena brojna prava, često su ‘nevidljivi’ i stigmatizirani, a nisu obuhvaćeni sustavnim mjerama i politikama.

Sve više starijih osoba živi u riziku od siromaštva (34,8%), a osobito su ugroženi stariji koji žive sami (59,9%). Uvedeni su novi mehanizmi zaštite od zlouporaba ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju, uključujući i temeljem preporuka pučke pravobraniteljice. Takvih pomaka nije bilo dovoljno u prevenciji i suzbijanju nasilja nad starijima. Pritužbe i inspekcijski nadzori domova za starije ukazivali su na neadekvatne uvjete smještaja i postupanje prema korisnicima, dijelom zbog nedostatka zaposlenih, ali i manjka svijesti o dostojanstvu i pravima starijih osoba.

Vezano za slobodu izražavanja, i u 2023. je bila zamjetna niska razina političke komunikacije, što je pučka pravobraniteljica istaknula i ususret parlamentarnim izborima. Tim trendom normalizira se neprihvatljiva komunikacija među građanima, a osobit problem su netrpeljivost i govor mržnje na internetu. Novinari su bili suočavani s tzv. SLAPP tužbama, napadima i prijetnjama. Razlog za zabrinutost bila je i najava izmjena Kaznenog zakona, a važno je pratiti hoće li i kako novo kazneno djelo utjecati na slobodu medija.

Nažalost, Hrvatski sabor još uvijek nije raspravio prethodno izvješće, čime je nastavljen trend neažurnosti u njihovu raspravljanju, što utječe i na provedbu preporuka – iako Ustav RH pučku pravobraniteljicu određuje kao opunomoćenicu Hrvatskog sabora za promicanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda, samostalnu i neovisnu u radu.

Prema Zakonu o pučkom pravobranitelju, godišnje izvješće podnosi se do kraja ožujka, što je ove godine u vrijeme kada je Hrvatski sabor raspušten i raspisani su parlamentarni izbori.

Uvažavajući ulogu neovisne, samostalne i nepristrane institucije, do završetka parlamentarnih izbora pučka pravobraniteljica neće javno istupati. Kako bi naglasila potrebu ažurne rasprave o izvješću u Hrvatskom saboru u budućnosti, pučka pravobraniteljica će ovo Izvješće predstaviti javnosti na konferenciji za medije nakon konstituiranja novog saziva Sabora.

 

Dodatne informacije:

  • Izvješće pučke pravobraniteljice za 2023. godinu možete preuzeti ovdje
  • Osim nabrojanih, Izvješće obuhvaća i brojne druge teme, područja i prava – mlade, energetsko siromaštvo, zaštitu prijavitelja nepravilnosti (tzv. zviždača), pravo na javno okupljanje, pravo na vodu, pravo na čist, zdrav i održiv okoliš, prava vezana uz policijski sustav, tražitelje međunarodne zaštite i iregularne migrante, zatvorski sustav, umjetnu inteligenciju, kao i područje pravosuđa, uključujući digitalizaciju, ovrhe, zločine iz mržnje, besplatnu pravnu pomoć, podršku žrtvama i svjedocima, kao i mnoge druge

1 U odnosu na tekst u Izvješću za 2023. godinu gdje pišemo o Statutu KBC-a Zagreb i položaju ravnatelja Čorušića, ukazujemo kao nije bila riječ o „reizboru“, odnosno kako od izmjena Statuta KBC-a Zagreb u trenutku predaje Izvješća nije bilo natječaja za izbor ravnatelja KBC-a Zagreb