Europa se suočava s najdubljom krizom demokracije od Hladnoga rata, kaže Thorbjørn Jagland, Generalni tajnik Vijeća Europe u prvom opsežnom izvješću o stanju demokracije, ljudskih prava i vladavine prava u Europi i poziva čelnike na pridržavanje usvojenih demokratskih standarda. Temeljem rezultata istraživanja tijela Vijeća, izvješće ukazuje na najteže izazove za demokraciju – diskriminaciju etničkih manjina u 39 država članica, zatvorske uvjete u 30 država i korupciju u 26 država te sukladno nalazima preporučuje konkretne mjere za njihovo rješavanje.

Obraćajući se Vijeću ministara generalni tajnik upozorava da su korupcija, neprocesuiranje i izostanak kažnjavanja, trgovanje ljudskim bićima, rasizam i govor mržnje te diskriminacija u porastu diljem kontinenta. Ugrožena su ljudska prava uslijed ekonomske krize i rastuće nejednakosti. Vijeće Europe i države članice moraju hitno zaustaviti eroziju temeljnih prava.
Ovo izvješće sadrži dubinsku analizu stanja ljudskih prav, demokracije i vladavine prava u Europi. Kritički preispituje sposobnost Vijeća Europe da pomogne državama članicama u primjeni Europske konvencije o ljudskim pravima i standarda koje ona propisuje.
Istodobno konstatira uspjehe postignute u nekoliko područja, primjerice, smanjen je broj predmeta pred Europskim sudom za ljudska prava. U isto vrijeme pravo pojedinca na pritužbu, čija brojnost je godinama opterećivale rad suda, zaštićeno je posebnim mehanizmom. Mnogi konkretni programi provedeni su u suradnji s državama članicama. Pristupanje Europske unije Europskoj konvenciji o ljudskim pravima je u tijeku.
Ali, kriza u Ukrajini jasno ukazuje na opasnost s kojom se suočavamo. U Ukrajini ne postoji neovisno pravosuđe, sustav kontrole koju parlament i slobodni mediji moraju pružati, što je u konačnici dovelo do “endemske” korupcije, zloporabe ovlasti, nepovjerenja građana u sustav te do socijalnih nemira te naposljetku revolucije. Jednostrano pripajanje Krima ruskoj federaciji u suprotnosti je s Ustavom Ukrajine. Kako bi se spriječila daljnja kriza sve se države članice moraju u potpunosti pridržavati Europske konvencije o ljudskim pravima i drugim ključnim konvencijama organizacije.
Izvješće se može pročitati na adresi: http://hub.coe.int/c/document_library/get_file?uuid=5df90407-7663-4361-b5fb-1bbcc84c9fa0&groupId=10227