Predstavnici medija, nacionalnih manjina, akademske zajednice i organizacija civilnog društva, izabrani u Savjet za ljudska prava pučke pravobraniteljice, okupili su se 11. lipnja 2018. na prvom sastanku novog sastava Savjeta. Članovi su izabrani nakon javnog poziva, pa tako novi sastav čine Tvrtko Barun iz Isusovačke službe za izbjeglice u jugoistočnoj Europi, Sanja Barić s Pravnog fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Gordana Vilović s Fakulteta političkih znanosti, Ema Tarabochia iz HND-a, Antonija Petričušić s Pravnog fakulteta u Zagrebu, Milan Mitrović iz Vijeća romske nacionalne manjine Grada Slavonskog Broda te Ivan Novosel iz Kuće ljudskih prava.

Na prvom sastanku, pučka pravobraniteljica Lora Vidović te njezine zamjenice Lidija Lukina Kezić, Tena Šimonović Einwalter te Maja Kević, detaljnije su ih upoznale s ovlastima institucije i dosadašnjom praksom, kao i mogućnostima suradnje institucije sa Savjetom i pojedinim članovima.

Savjet za ljudska prava savjetodavno je tijelo koje pučkoj pravobraniteljici predlaže strateške smjernice u području promicanja ljudskih prava i sloboda te unaprjeđuje suradnju institucije s civilnim društvom, akademskom zajednicom i medijima. Sastaje se najmanje dva puta godišnje, pri čemu, uz navedene zadatke, također raspravlja o analitičkom i istraživačkome radu te predlaže smjernice za jačanje vidljivosti i prepoznatljivosti institucije.