Na društvenim mrežama, prema navodima s portala Dnevno.hr, objavljen je zabrinjavajući poziv Hrvatima u Vukovaru na bojkot srpskih proizvoda i svih srpskih trgovina u Vukovaru sve dok ćirilica ne izađe iz Vukovara. Posebno zabrinjava da je uz poziv objavljen i popis nepoželjnih srpskih trgovina, pekara, mesnica i drugih obrtničkih i ugostiteljskih objekata u Vukovaru, s nazivima, pa čak i adresama na kojima se nalaze. Iako je pravo svakog kupca ili korisnika usluga odabrati u kojoj trgovini želi kupovati, ovakvo izdvajanje pojedinih lokala moglo bi dovesti do neželjenih, pa čak i tragičnih posljedica u gradu ionako opterećenog podjelama. Izdvajanje na javno objavljenu listu temeljem etniciteta sugerira poziv na diskriminaciju, odnosno stvara atmosferu straha.

Kao središnje tijelo nadležno za suzbijanje diskriminacije u Republici Hrvatskoj, pozivamo nadležne institucije na reakciju i djelovanje u skladu sa svojim nadležnostima, a osobito da pažnju posvete sigurnosti svih stanovnika Vukovara i njihove imovine.