Priopćenje o rezultatima druge faze testiranja i poziv na razgovor (intervju) u vezi raspisanog Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Uredu pučke pravobraniteljice, objavljenog u Narodnim novinama broj 37/2022 od 23. ožujka 2022. godine za radna mjesta:

 

SLUŽBA ZA ZAŠTITU PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI

savjetnik/savjetnica pučke pravobraniteljice za pravne poslove – 3 izvršitelja

savjetnik/savjetnica pučke pravobraniteljice za pravne poslove i strateško parničenje – 2 izvršitelja,

 

ukupni rezultati nakon provedene prve i druge faze pisanog dijela testiranja su:

 

Šifra kandidata

/kandidatkinje

Broj bodova 1. faza – stručni dio Broj bodova 2. faza – znanje rada na računalu Broj bodova 2. faza – znanje engleskog jezika Ukupan broj bodova
30501 10 8,5 9 27,50
30539 9 9,5 9 27,50
30542 8,25 10 9 27,25
30559 10 10 7 27,00
30557 8,25 10 8 26,25
30504 7,5 9,5 9 26,00
30544 9 10 7 26,00
30533 8,75 9 8 25,75
30521 9,25 10 6 25,25
30518 7,5 9,5 8 25,00
30529 9,25 9,5 6 24,75
30558 9 9,75 6 24,75
30537 7,5 9 8 24,50
30551 7,5 9,5 7 24,00
30552 8,75 10 5 23,75
30534 8 9,5 6 23,50
30566 7 8,5 6 21,50
30512 8 7,5 5 20,50
30546 7 6 6 19,00

Sukladno članku 14. stavku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi, Komisija za provedbu natječaja na razgovor (intervju) poziva kandidate koji su ostvarili najviše bodova na pisanom testiranju. Rezultati su prikazani u jedinstvenoj listi, pa će se za radno mjesto savjetnik/ica pučke pravobraniteljice za pravne poslove na intervju (razgovor) pozvati 14 kandidata a za radno mjesto savjetnik/ica pučke pravobraniteljice za pravne poslove i strateško parničenje 12 kandidata. S kandidatima koji su se prijavili na natječaj za oba radna mjesta provest će se jedan razgovor (intervju).

 

 

 

Komisija za provedbu javnog natječaja objavljuje:

 

POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)

 

Razgovor s komisijom (intervju) održati će se u Uredu pučke pravobraniteljice, Savska cesta 41, 16. kat (zgrada Zagrepčanke), dana 12. i 13. svibnja 2022.g. (četvrtak i petak) po abecednom redu, a prema slijedećem rasporedu:

 

 

ČETVRTAK, 12. svibnja 2022. godine:

 

Šifra kandidata/

kandidatkinje

Vrijeme održavanja razgovora (intervjua)
30501 9,00 sati
30504 9,30 sati
30518 10,00 sati
30521 10,30 sati
30529 11,00 sati
30533 11,30 sati
30537 12,00 sati

 

 

PETAK, 13. svibnja 2022. godine:

 

Šifra kandidata/

kandidatkinje

Vrijeme održavanja razgovora (intervjua)
30539 9,00 sati
30542 9,30 sati
30544 10,00 sati
30551 10,30 sati
30557 11,00 sati
30558 11,30 sati
30559 12,00 sati

Svi pozvani kandidati dužni su sa sobom imati važeću identifikacijsku ispravu.

 

Smatrat će se da je kandidat koji nije pristupio razgovoru, povukao prijavu na javni natječaj.

 

Razgovor (intervju) provodi Komisija za provedbu javnog natječaja, a kroz razgovor Komisija utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinje za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

 

Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima. Nakon provedenog razgovora (intervjua) Komisija utvrđuje rang-listu kandidata/kinja prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu te sastavlja Izvješće o provedenom postupku koje s rang-listom kandidata/kinja dostavlja pučkoj pravobraniteljici.

 

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na neodređeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

 

Pučka pravobraniteljica donosi rješenje o prijmu u državnu službu izabranog/e kandidata/kinje. Rješenje će se dostaviti javnom objavom na web-stranici pučke pravobraniteljice i web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave. Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.

 

 

Ured pučke pravobraniteljice