Obavještavaju se kandidati/kinje prijavljeni na Oglas, objavljen na web-stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Pučkog pravobranitelja i Ministarstva uprave dana 04.siječnja 2019. godine za prijam u državnu službu u Ured pučke pravobraniteljice na radno mjesto glasnogovornik, Služba za komunikaciju, suradnju i promicanje ljudskih prava, na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne državne službenice, da će se razgovori održati dana 24. siječnja 2019.godine u Uredu pučke pravobraniteljice, Zagreb, Trg hrvatskih velikana 6.

Kandidati/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete Oglasa bit će putem e-maila obaviješteni o vremenu održavanja razgovora.

Cijelo priopćenje moežete pročitati dolje u prilogu.