P R I O P Ć E N J E

o opisu poslova radnog mjesta, mjerila za određivanje plaće, sadržaju i načinu provođenja testiranja za radna mjesta glasnogovornika i informatičkog referenta u Uredu pučke pravobraniteljice po raspisanom Javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama broj 24/15 od 04.03.2015.

 

Čitavo priopćenje možete preuzeti u privitku.